De Westereen – Dantumadiel gaat de komende tijd hard inzetten op een da- ling van het aantal bijstandsgerechtig- den. Met name voor de groep van 27 tot en met 30 jaar ziet de gemeente op dit moment grote kansen op werk. Zij kunnen binnenkort een uitnodiging voor een gesprek tegemoetzien. ,,We denken dat er nu wel iets te vinden moet zijn voor deze jongeren’’, aldus wethouder Rommy Kempenaar (ver- antwoordelijk voor werkgelegenheid, participatiewet en economie).

De inzet van de gemeente volgt op het bericht dat de werkeloosheid in Dantumadiel vorig jaar spectaculair gedaald is. Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde met ruim 35 procent tot slechts 2,7 procent. Dit percentage ligt lager dat het landelijk gemiddelde. Maar dat betekent niet dat er minder mensen in de bijstand zitten. ,,Mensen vragen zich af wat de relatie met de bijstand is. Nou, wat er hierdoor speelt is dat er meer ruimte is ontstaan om mensen in de bijstand versneld te begeleiden naar werk. En dat gaan we nu doen.’’ Dit begeleiden gebeurt via de gemeente en de NEF, de instantie die voor onder meer Dantumadiel de Participatiewet uitvoert. Het leer-/werkbedrijf en tevens soci- ale werkplaats heeft door de daling in de WW capaciteit over. Die kan wor- den benut voor mensen in de bijstand. Kempenaar denkt dat het mogelijk is om tientallen jongeren aan een baan te helpen. ,,Dit is een kansrijke groep. Het is voor henzelf ook beter als ze niet in de bijstand zitten. Welvaart is welzijn. We gaan het gesprek aan en gaan kijken of ze via detachering of
misschien met een extra opleiding kunnen instromen. Wat er maar nodig is.’’
Kempenaar benadrukt dat er vanuit de gemeente aan gewerkt wordt om iedere bijstandsgerechtigde naar een baan te helpen. Maar dat is niet eenvoudig en kost ook geld. Daarom is nu eerst de groep 27-30 aan de beurt. ,,Dat is voor ons een prioriteit. Dantumadiel kan dit nu doen zonder dat er extra geld voor moet worden vrijgemaakt’’, aldus de wet- houder. Hierna volgt dan waarschijnlijk de groep 30-40 jaar. ,,Maar die plannen moeten nog gemaakt worden en hiervoor is extra budget nodig. Vervolgens moet de raad hiervoor toestemming geven.’’

Ook nieuw is dat iedereen die vanaf nu een bijstandsuitkering aanvraagt direct met een consulent en een medewerker van de NEF om tafel gaat voor een werktraject. Hierdoor hoeft zo iemand mogelijk maar heel kort of helemaal niet in de bijstand. ,,Dit kan budgetneutraal gerealiseerd worden.’’ Uit recente cijfer van onder meer het CBS blijkt dat in Dantumadiel zo’n 600 mensen moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Een derde hiervan zit al een aantal jaren in de bijstand.