In mei is het precies 10 jaar geleden dat de eerste stappen werden gezet om Stichting Keunstkrite Twizel op te richten. Aan een keukentafel in Twijzel zaten beeldend kunstenaar Rein Bril (overleden in 2012), ondernemers Oane Kloosterman en Hetty Combs te bomen over de mogelijkheden om kunst en cultuur uit de regio beter onder de aandacht te brengen. Doel was een zo groot mogelijk publiek te bereiken en uit te gaan van eigen kunnen en mogelijkheden.

In de eerste instantie bleven de activiteiten beperkt tot het bedrijfsterrein aan De Wedze, waar de familie Kloosterman een fruitteelt en – verwerkingsbedrijf runde Er volgden twee-jarige poëzieprojecten rond de Twijzeler Jan Ritskes Kloosterman, een inventarisatie en digitalisering van het tekenwerk van Master Harmen van der Bij uit Twijzel, een Snertwedstrijd en een culturele oogstroute langs agrarische bedrijven in het dorp.

Na overname van de organisatie van het gemeentelijke Rondje Kunst in 2012 kreeg de stichting meer bekendheid. De activiteiten richtten zich zowel op mogelijkheden voor ontwikkeling van eigen bevolking als het versterken van de culturele recreatie en het toerisme. De Keunstkrite ontwikkelde zich met 42 vrijwilligers tot een kleine organisatie en ontving in 2012 de Cultuurprijs van Achtkarspelen. In 2014 volgde een succesvolle overname van de organisatie van de exposities in het gemeentehuis te Buitenpost. De jaarlijkse kunstroute onderging een metamorfose en kreeg een nieuwe naam: Rondje Kunstzinnig. De Keunstkrite organiseert jaarlijks een tiental activiteiten. Sinds 2017 vinden deze een hoogtepunt in de Kunstweek van Achtkarspelen waarin ieder jaar een ander dorp binnen de gemeente centraal staat..

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan worden er in 2019 een aantal bijzondere feestelijke activiteiten georganiseerd. Ook de streekgeschiedenis en het landschap krijgen daarin een plaats. Vanwege de verbindende functie van de Keunstkrite is het thema van 2019 : “10 jier Keunstkrite – Keunst ferbynt”. Kunst verbindt: niet alleen volken en mensen maar ook tijden en plaatsen. Alle activiteiten worden rond dit thema en de jubilerende stichting opgebouwd. De Kunstweek van Achtkarspelen vindt plaats van vrijdag 24 mei t/m zaterdag 1 juni 2019. De week opent met een centrale expositie van deelnemers aan het Rondje Kunstzinnig in Surhuisterveen en een weekend lang kunstroute. De week wordt besloten met een grote Cultuurmarkt in het gemeentehuis met tal van activiteiten door de culturele organisaties van Achtkarspelen. Naast beeldende kunst krijgen ook Literatuur en Poezie volle aandacht; de Jan Ritskes Poëzienacht krijgt een feestelijk tintje en er wordt een Literaire Café in een gezellige middagprogramma georganiseerd met optredens van Friese schrijvers en verhalen uit de regio. Op deze manier wordt tevens getracht het publiek (nog) enthousiast(er) te maken voor de kunst en cultuur van de eigen regio, maar ook het vrijwilligerswerk dat tot doel heeft dit in stand te houden onder de aandacht gebracht. Voor de Keunstkrite blijft ontwikkeling van Kunst en Cultuur in de Noordelijke Friese Wouden een van de belangrijkste uitgangspunten. Voor de organisatie worden nog meer deelnemers, vrijwilligers en sponsors gezocht. Mochten lezers belangstelling hebben, dan kan er via de website keunstkrite.nl contact worden opgenomen.