HURDEGARYP – ‘Het even niet meer zien zitten en dan wel een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Dit kan op vele terreinen zijn, soms kan het zijn dat je de weg even kwijt bent als jongere. Dat je het even niet ziet zitten. Wij richten ons op deze doelgroep van jongeren tussen de 16 en 27 jaar,’ aldus projectmedewerkster Melanie Berends.

In het voormalig stationsgebouw in Hurdegaryp, ’t Stationnetje, is een project voor en door jongeren opgezet in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen door Welzijnsorganisatie KEaRN.

Jongeren die hier komen, bepalen zelf waaraan ze willen werken. ‘Het kan zijn dat ze op zoek zijn naar een opleiding en het moeilijk vinden om de juiste school te vinden, maar bijvoorbeeld als ze schulden hebben of thuis constant ruzie met de ouders en ook verslaving kan aan de orde komen. Ook wat betreft werk zijn er onder de jongeren vaak problemen, omdat ze nog niet weten wat ze willen. Het is echter bij ’t Stationnetje beslist niet zo dat wij de zaken even gaan regelen. Jongeren moeten het ten eerste zelf willen, wij gaan hen niet dwingen en ook maken we geen vervolgafspraken met scholen, bedrijven of instanties.

Ze moeten het zelf doen, we willen naar hen luisteren, in gesprek gaan en proberen wegen te vinden om tot oplossingen te komen. Voor jongeren die gemotiveerd zijn om wat met hun probleem te doen kunnen we zeker van betekenis zijn. Deelname is op vrijwillige basis en kosteloos, maar niet vrijblijvend,’ verklaart projectmedewerkster Melanie Berends, die samen met Danique Voorthuijzen, in dienst is van KEaRN.
‘Jongeren die zich aanmelden krijgen een intakegesprek waarin aan bod komt waarvoor ze naar ons toekomen. Daarna stellen we een schema op voor twaalf weken, waarbij ze minimaal zes uur per week naar ’t Stationnetje moeten komen om te werken aan hun doel. Ook doen ze mee aan vier georganiseerde groepsactiviteiten. In deze periode blijven ze de regie in eigen hand houden. Door ruimte te geven aan wat de jongeren willen bereiken, krijgen zij de kans zelf aan hun toekomst te werken. Iedere jongere wordt vanuit ‘t Stationnetje gekoppeld aan een mentor/coach, die ondersteuning en begeleiding biedt bij het behalen van het doel. De groepsactiviteiten worden in overleg met de deelnemers ingevuld. Dit project werkt samen met onder andere de gemeente Tytsjerksteradiel, Werktijd BV en het onderwijs. Er is financiering vanuit het Oranjefonds en SNN-LEADER tot de zomer van 2021.’

Meer informatie over ‘t Stationnetje is te vinden op www.KEaRN.nl, Facebook, Instagram en YouTube.