Ouder worden stelt mensen voor uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg en welzijn. Iedereen moet op al deze terreinen steeds meer zelf gaan organiseren. De gemeente Dantumadiel signaleerde dat sommige ouderen hier niet klaar voor zijn en ging over tot actie. Met de methodiek ‘Ik bin der klear foar’ van Zorgbelang Fryslân sloegen beide partijen de handen ineen en gingen met inwoners in gesprek over wat zij nodig hebben om op een prettige manier ouder te worden in hun eigen omgeving en wat zij daar zelf aan kunnen bijdragen.

Uitkomsten

30 inwoners deden mee en uiteindelijk rondden 21 deelnemers het hele traject af. Dit bestond uit vier programmaonderdelen: twee individuele gesprekken en twee groepsbijeenkomsten. Deze vonden plaats in de periode van december 2019 tot en met oktober 2020.

Bijna alle deelnemers willen zich inzetten voor de mienskip. Zij worden het liefst ouder in eigen dorp of buurt en houden essentiële voorzieningen als openbaar vervoer, winkels of een bank graag in de buurt. Ook hechten zij waarde aan ontmoetingsplaatsen waar zij het eigen netwerk kunnen onderhouden en vergroten.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente kan inwoners helpen om zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven te krijgen en te houden. Wethouder Kees Wielstra: “Wij willen samen met onze inwoners werken aan een inclusieve samenleving, waar iedereen ertoe doet en op zijn of haar manier kan meedoen en bijdragen aan de mienskip. We gebruiken de waardevolle input vanuit dit project voor de ontwikkeling van ons beleid op het gebied van wonen, welzijn en gezondheid.”

Vervolg

Binnen het project was er ruimte voor 30 deelnemers, maar er kwamen veel meer aanmeldingen binnen. Omdat de gemeente ook graag met die inwoners in gesprek wil, is het plan om (thema)bijeenkomsten in de vorm van een wandelactiviteit te organiseren. Daar mag iedereen aan meedoen: mensen die zich aanmeldden voor het project en deelnemers die al meededen en nieuwsgierig zijn geworden naar ‘meer’. Intussen past de gemeente de opgedane kennis en informatie al toe in nieuwe plannen. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe welzijnswerk en het gezondheidsbeleid.

Over ‘Ik bin der klear foar’

De methodiek van ‘Ik bin der klear foar’ helpt mensen om meer regie over hun eigen welzijn en gezondheid te nemen, versterkt gemeenschapszin en zet mensen op een positieve manier in de actiestand bij het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn. Maar er is ook aandacht voor het ontwikkelen van competenties die inwoners nodig hebben om zelf regie te kunnen nemen over hun zorg en welzijn, zoals bijvoorbeeld kennis over de zorgverzekering, digitale, sociale en persoonlijke vaardigheden.