DAMWÂLD – Deze maand bestaat Heidstra Mode in Damwâld 55 jaar. De 59-jarige Sjoukje Heidstra is al van jongs af aan bij de kledingwinkel betrokken. ,,As famke fan fjouwer kaam ik al mei de noas boppe de toanbank út’’, lacht Sjoukje Heidstra. Het modevak en het werken in de winkel heeft haar altijd geboeid. En nog steeds.

Sjoukje haar ouders – de inmiddels overleden Sije en Aafke Heidstra – begonnen de kledingzaak in 1968. Daarvoor werkte Sije Heidstra bij Baarsma’s confectiefabriek in De Westereen en later bij Heerke Kooistra in Damwâld. Sije en Aafke begonnen hun winkel vanuit hun garage aan de Badhûswei in Damwâld. ,,Mem ferkocht de klean fanút de garaazje en heit wie oan it suteljen’’, vertelt Sjoukje. In 1970 kwam het huidige pand aan de Mûnewei vrij, waar voorheen Textielhuis Keimpe Dijk was gevestigd. Door de jaren heen is de winkel van ongeveer 240 m2 drie keer verbouwd.
 
Betaalbare kwaliteitskleding
De serviceverlening gaat ver. Nog altijd krijgen klanten die door omstandigheden niet naar de winkel kunnen komen de kleding ‘op het zicht’ mee. ,,Dermei ûnderskiede wy ús.We binne in doarpswinkel mei in grutte regiofunksje. Wy kinne in protte klanten by namme en witte in soad fan inoar. Dat sosjale fine wy hiel belangryk.’’ Heidstra Mode richt zich vooral op 50-plussers en verkoopt betaalbare kwaliteitskleding. Vaste merken voor dames die zij in de winkel kunnen vinden zijn: Rabe, Zerres, Gerke, Germaine, Dolcezza, Hajo, Leona per Donna en Barbara Lebek. Voor de heren hangen er kwaliteitsmerken als Baileys, Giordano, S4, Cabano, COM4
en Eden Valley. Ook voor nachtkleding (onder meer van Ringella, Pastunette, Marcellino en Robson) en ondergoed van Ten Cate kunnen mensen bij Heidstra Mode terecht.
 
Met de tijd mee
Heidstra Mode is altijd met de tijd meegegaan. Vandaag de dag biedt Heidstra een prachtcollectie voor dames én heren. In de sfeervolle ruime modewinkel tref je een gevarieerd aanbod aan. ,,De wrâld feroaret en ek it moadebyld feroaret konstant, dêr geane wy yn mei’’, stelt eigenaresse Sjoukje Heidstra die inmiddels al ruim veertig jaar in de winkel werkt, eerst met haar ouders en sinds 2008 met haar man Kees. ,,Ik fyn it noch altyd prachtich en genietsje derfan as klanten tefreden de doar útgeane’’, zegt Sjoukje Heidstra enthousiast. 
 
‘We binne in doarpswinkel mei in grutte regiofunksje’
 
,,Fakkennis is dêrby wichtich. Mei hokker kwaliteit hawwe wy fan dwaan, hoe is it yn elkoar set en wat binne eigenskippen fan stoffen”. Nog alle dagen heeft ze profijt van de vakopleidingen die ze indertijd gevolgd heeft.
Rustiger aan
Niet alleen de klanten blijven Heidstra Mode jarenlang trouw, ook het personeel is nauw bij de zaak betrokken. Twee medewerksters waren respectievelijk 25 en 35 jaar in dienst en Stientje werkt hier zelfs al bijna veertig jaar. ,,De saamhorichheid en it ‘wy-gefoel’ is hjir altyd hiel sterk.’’ Na de coronatijd besloten Sjoukje en Kees het wat rustiger aan te doen en ook op zaterdag de winkel te sluiten. ,,Us klanten komme
faak gericht by ús winkeljen en dat kin prima troch de wike, fan tiisdei oant en mei freed. Fanôf myn santjinde ha ik seis dagen yn de wike wurke, dan is it dochs wol noflik om wat mear frijheid te hawwen’’, vertelt Sjoukje die samen met haar man van wandelen, fietsen, reizen en fotograferen houdt. 
 
Eerlijk advies
Sjoukje Heidstra vindt het bijzonder dat ze het werk dat ze altijd al zo graag wilde doen, nog steeds mag uitoefenen. Het belangrijkste wat ze heeft geleerd? Jezelf blijven en een eerlijk advies geven. Zo lang ze kan wil ze klanten blijven helpen. ,,Alle dagen belibje ik echt as in feestje en ik hoopje dat klanten dat ek sa ûnderfine. It passen fan klean, it fielen fan de stof, it deskundige advys en de service binne dêrby allesbepalend.’’