DE WESTEREEN – ,,Dit is noch leuker as game!’’ Met een rood bezweet hoofd rent één van de 132 voetbaltalentjes van VVZ naar de tent waar een groot glas drinken op hem te wachten staat. Op het kunstgrasveld en naastgelegen C-veld krioelt het van de jeugdleden, die met uiteenlopende oefeningen zo veel mogelijk punten proberen te scoren. Dribbelen, penalty’s schieten en verdedigen; de FIFA-voetbaldag is een doorslaand succes.

Zaterdag 8 mei stond bij veel jeugdleden van VVZ al weken met rode viltstift omcirkeld in de agenda. Eindelijk mochten ze hun kunsten laten zien tijdens het scoren van hun eigen FIFA-kaart. ,,Wy traine sûnt in oantal moannen wer mei de jeugd, mar der meie noch altyd gjin wedstriden spile wurde’’, vertelt jeugdtrainer Theo Elzinga. Vandaar dat hij met het plan kwam om alle jeugdleden uit te nodigen voor een FIFA-voetbaldag. ,,Krekt as de proffuotballers yn it spultsje FIFA kinne se op harren eigen FIFA-kaart punten skoare op basis fan ferskillende kwaliteiten.’’

Wat begint als een klein idee, groeit al snel uit tot een toernooi van formaat

DE WESTEREEN Eind maart legt Theo zijn plan voor een FIFA-voetbaldag voor aan collega-trainer Douwe de Jager. Ook hij is meteen enthousiast.

De heren besluiten om ook jeugdtrainers Wybe van Wieren en Hayco Visser te vragen voor de organisatie. Met z’n vieren werken ze Theo’s idee uit en presenteren het plan aan het bestuur en de supportersvereniging van de voetbalclub. ,,Dy wienen fuort entûsjast’’, knikt Douwe. ,,Seker as it om jeugdleden giet, is it belangryk om geregeld wat te organisearjen. Dit is dochs in stikje klupbining.’’

Wat begint als een klein idee, groeit al snel uit tot een toernooi van formaat.
Maar liefst 132 talentjes tussen de 6 en 15 jaar schrijven zich in. ,,Op alve bern nei docht ús hiele jeugdseleksje mei’’, knikt Theo. Ook de oudere jeugdleden vanaf 16 jaar worden opgetrommeld als vrijwilliger. ,,Fansels hâlde wy ús oan de coronamaatregels. Mar wy binne oergriislik wiis dat der hjoed sa folle minsken op it fjild stean’’, glundert Theo, terwijl hij vanaf de zijlijn naar het spektakel op het veld kijkt. ,,Dat fyn ik noch wol it allermoaiste: dat elkenien him ynset. Dit is echt in súkses fan ús allegear.’’

Eigen FIFA-kaart
Boven in de kantine speelt zich ondertussen in alle rust het administratieve werk af. Hier liggen de 132 FIFA-kaarten klaar op de grote tafel. De vorm van de kaart is gekopieerd uit het spel en is aangepast op basis van de FIFA-dag van VVZ. Onderaan prijkt het eigen rood-groene VVZ-logo. ,,In spiler krijt yn it spultsje FIFA in ranking op ferskillende ûnderdielen’’, legt Wybe van Wieren uit. ,,Sa dogge wy dat ek. Alle bern krije oan de ein fan de dei in eigen FIFA-kaart mei nei hûs. In moai oantinken oan dizze dei. Mar it moat wol allegear 132 kear mei filtstift ynfuld wurde’’, grijnst hij.

Waar Wybe zich ontfermde over het digitale proces, boog Hayco zich over het toernooischema, het indelen van de teams en het inplannen van alle vrijwilligers. ,,In protte frijwilligers ha wy persoanlik benadere en de measten woenen mar wat graach meihelpe. Dat is wol echt super’’, vertelt Hayco. Het harde werk van de vier heren betaalt zich dubbel en dwars terug. Op het veld lopen beretrotse jeugdleden met hun FIFA-kaart rond. ,,Dizze set ik op myn keamer’’, grijnst een jongetje in een bezweet Messi-shirt. ,,Sjoch, dêr dogge wy it foar’’, knikken Theo en Douwe. ,,Foar in soad jeugdleden is dit de beleaning fan al it trainen. Dizze dei jout it seizoen dochs noch wat kleur.’’

Dank aan alle sponsoren
Het FIFA toernooi werd mede mogelijk gemaakt met steun van Voetbalvereniging Zwaagwesteinde, supermarkt COOP, de supportersvereniging van VVZ, Boersma’s Groente & Fruit, Koninklijke Damstra Installatietechniek en de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet.