Foto: Jaap de Boer

FEANWÂLDEN – Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden in Feanwâlden zijn nu écht begonnen. Er wordt hard gewerkt om er een prachtig gebied van te maken. In mei 2021 moet het nieuwe stationsplein en bijbehorend park klaar zijn.

,Dit is de kers op de taart voor het project Kansen in Kernen. De laatste in rij ook’’, vertelt wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel. Met dit project wil de provincie Fryslân samen met de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel de leefbaarheid verbeteren in Damwâld, De Falom, Hurdegaryp, Burgum, Garyp en Feanwâlden. Aanleiding is de aanleg van de Centrale As. Nu deze weg in gebruik is genomen komt er veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen.

Eerste indruk
Bijzonder is dat er een nieuwe ontsluitingsweg door Feanwâlden komt. Deze is halverwege juli klaar, net als het busstation en de eerste extra parkeerplaatsen. De oude weg maakt plaats voor een park zodat het gebied veel aantrekkelijker wordt voor inwoners en toeristen. ,,Feanwâlden is het laatste treinstation voor reizigers die de Waddeneilanden, Dokkum of lokale toeristische trekpleisters, zoals It Bûtenfjild willen bezoeken. Dan is het belangrijk dat ze meteen een goede eerste indruk hebben van deze regio’’, legt Wielstra uit.

Opgelucht
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat de eerste schop daadwerkelijk de grond in ging. ,,Doordat de aanbesteding opnieuw moest worden gedaan, onder meer

vanwege de stijgende bouwkosten, waren de werkzaamheden uitgesteld. Samen zijn we op zoek gegaan naar creatieve oplossingen om binnen het budget te blijven zonder dat het ten koste zou gaan van de kwaliteit. Dat is gelukt’’, legt de wethouder uit.

Projectleider Boele Dijkstra voegt er aan toe dat het wel veel geduld heeft gevraagd van de dorpsbewoners en de leden van de klankbordgroep. ,,Deze groep bestaat uit inwoners en organisaties die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de plannen. Ook zij zijn opgelucht dat we los zijn. Nu
wordt het ook daadwerkelijk zichtbaar voor iedereen’’, stelt Dijkstra.

Toeristische informatie
Het nieuwe stationsgebied moet als eerste klaar zijn. In de loop van dit jaar stopt de extra sneltrein van Groningen–Leeuwarden namelijk in Feanwâlden. Vanaf september, als de studenten weer gaan reizen, wordt het weer drukker. Daar moet de gemeente rekening mee houden in verband met de bereikbaarheid. Wielstra: ,,We zijn nog met initiatiefnemers in gesprek die het stationsgebouw nieuw leven willen inblazen. Het moet een gezellige plek worden waar je koffie kunt drinken of een ijsje kunt halen. Ook het fietsknooppuntennetwerk moet onderdeel worden van dit gebied. En als toegangspoort voor deze regio moeten mensen hier terecht kunnen voor toeristische informatie.’’

Recreatiegebied
Het stationsgebied komt in verbinding te staan met het dorp, omdat de oude provinciale weg verdwijnt. Hiervoor in de plaats wordt een groot park met een waterrijke zone aangelegd. Langs het spoor komt een nieuwe weg, waarmee het station is aangesloten op de bestaande rondweg. Bijzon-
der is dat het gebied altijd ingericht is geweest ten behoeve van reizen. Door het opruimen van de oude weg ontstaat er ruimte voor een park waar het goed vertoeven is. Dijkstra: ,,Talmahuis zat tot nu toe verstopt achter de bosjes, maar krijgt een mooi open
karakter. De gevel van dit verpleeghuis komt als het ware in het park. Dat past ook meer bij de huidige tijd. Ouderen hoor je niet ‘weg te stoppen’.’’

DNA van Feanwâlden
De ontwerpers van het park hebben rekening gehouden met de historie en het DNA van Feanwâlden. ,,Het park moet bij het dorp passen. En dan nog kunnen wij het nog zo mooi aanleggen, mensen moeten het uiteindelijk gebruiken. Het is de bedoeling dat zij elkaar hier straks ontmoeten, lekker wandelen of bij wijze van spreken een kinderfeestje vieren met picknickkleedje erbij. Kortom, het park moet van het dorp worden.’’

Wil je de werkzaamheden live volgen? Zie: https://bouw.live/park-feanwalden/