DE WESTEREEN/FERWERT – Brant Jan Heidstra uit de Westereen is kroegbaas in Ferwert. De vraag is: hoe komt een oprechte Wâldpyk, opgegroeid op de lichte zandgronden van De Westereen in vredesnaam aan een kroeg in Ferwert, waar de zeeklei zo zwaar is, dat het soms op het gemoed van de bewoners slaat.

Lees verder onder de foto.

Met die vraag zit ik aan de stamtafel van café ’t Hoekje, in het centrum van Ferwert. ,,Dêr giet it hjoed net om’’, zegt Brant Jan Heidstra. ,,Dû sitst hjir, omdat ik in primeur foar dy ha. Wy wachtsje even op Hanneke Jouta, oait frijwilligster hjir en no sa no en dan as zzp-er oan it wurk.’’ Maar zolang Hanneke er niet is, is er wel even tijd voor de opmerkelijke verhuizing van een man ‘djip út de wâlden’ naar een dorp vlakbij de Waddenzee. ,,Moatst wat geduld hawwe jonkje’’, zegt Brant Jan Heidstra, ,,Hanneke moat der by wêze. Mar skriuw mar op, 14 maaie is in belangrike dei.’’

‘Brant Jan gunt elk wat, as it it doarp mar ten goede komt’

Brant Jan Heidstra uit De Westereen vertelt in zijn kroeg in Ferwert dat hij een primeur heeft voor De Westereender. Het wachten is nog op Hanneke. Intussen wordt duidelijk, dat Brant Jan zijn dubbele naam komt van beppe Jantsje. ,,It wiene allegearre jongens by ús, dat doe ik der by kaam, ha se my Brant Jan neamd. Brant nei myn omke en Jan nei beppe Jantsje. Wie dy ek tefreden.’’

Gelukkig, Hanneke Jouta –geboren en getogen Ferwerter –schikt aan. Brant Jan Heidstra laat een stilte vallen en dat gebeurt niet vaak, want praten kan hij als geen ander en zeker sneller. Die stilte is om de primeur extra gewicht te geven. ,,Bist safier? 14 maaie, hear Stienstra, 14 maaie hawwe wy hjir yn Ferwert, hjir flak foar de doar, it wrâldkampioenskip prikslydzjen.’’

Het is wat gehorig in het café en ik herhaal: ,,Het wereldkampioenschap prikslee.’’ Brant Jan Heidstra koestert zijn primeur: ,,14 maaie, it wrâldkampioenskip sjippekistrace. Ik herhaal: 14 maaie, it wrâldkampioenskip sjippekistrace.’’

Een argeloze passant zou dit vertalen in het wereldkampioenschap zeepkistenrace, maar dat mag niet van Heidstra, of liever, dat mag niet van de organisator van het wereldkampioenschap zeepkistenrace in Valkenburg. Die was eerst, maar it wrâldkampioenskip sjippekistrace is heel wat anders, hoewel wel hetzelfde. En waar ze in Valkenburg Red Bull als hoofdsponsor hebben, is dat in Ferwert Nitro, een concurrerende energiedrank.

Terug naar de vraag wat een Westereender op de zware klei doet en hoe dat zo is gekomen. Daar wil Heidstra wel op ingaan, maar niet eerder nadat hij heeft gecheckt of het wel goed is begrepen. ,,14 maaie, wrâldkampioenskip sjippekistrace’’, zegt hij nogmaals, wetende dat herhaling de kracht van de reclame is.

Coöperatie
Maar zoveel worden we gewaar, Brant Jan Heidstra deed als controller de boekhouding van de eerste exploitanten van café ’t Hoekje.

Ze huurden van de coöperatie, die eigenaar is van café ’t Hoekje. Een unieke samenwerking is dat van meer dan 200 Ferwerters, die met geld en vrijwilligerswerk aandeelhouders van de coöperatie werden en dat nog steeds zijn.

Aanvankelijk kwam het prachtinitiatief wat moeilijk op gang en dat zag Heidstra, hij had immers inzage in de cijfers. De eerste uitbaters gingen en toen er zo snel niet iemand was, die hem kon opvolgen, toen stak Brant Jan Heidstra de vinger op. Heidstra: ,,Ik hie nul erfaring yn de horeca, mar ik tocht: ik sjoch wol.’’ De bedoeling was om het tijdelijk te doen en opvolgers te vinden. Het begon echter steeds beter te lopen en gegadigden waren moeilijk te vinden.

‘Ik genietsje fan dit wurk, fan it omgean mei minsken, fan de sfear yn it doarp, fan de mienskipsin yn Ferwert’

Dat was ergens in 2016 en nu zijn we dik vijf jaar en heel wat corona-ellende verder en hij zegt: ,,Ik genietsje fan dit wurk, fan it omgean mei minsken, fan de sfear yn it doarp, fan de mienskipsin yn Ferwert. Alles meielkoar dwaan, ik fyn it geweldich.’’

Nu komt Hanneke Jouta om de hoek kijken om de vraag te beantwoorden wat Heidstra zo geschikt maakt als kroegbaas. Ze zegt: ,,Der binne yn elk doarp, dus ek yn Ferwert, ferskillende groeperingen, ryk en earm, tsjerklik en net tsjerklik, jong en âld en allegearre ha se in ferline, mar Brant Jan kaam hjir folslein neutraal binnen, dy hearde net ta ien fan dy groeperingen.’’

,,Hast 14 maaie al neamd, Hanneke?’’, vraagt Heidstra, maar Hanneke Jouta kent haar kroegbaas en praat onverdroten verder. Ze zegt, dat hij tussen de mensen in staat, helemaal geen last heeft van jaloezie als het druk is in de feesttent of in de kantine van het voetbal of in de jeugdsoos. ,,Hy gunt elk wat, as it it doarp mar ten goede komt.’’

Over de datum
Toevallig belt hij net even met de kantinebaas van de voetbalclub, die zit natuurlijk vanwege de voorbije lockdown met kratten bier, die over de datum dreigen te geraken. Heidstra neemt het bier van de kantine over. ,,Dat hawwe wy foar 14 maaie wol op. In oare keer is it wer oarsom. Moai toch.’

‘Brant Jan kaam hjir folslein neutraal binnen, dy hearde net ta ien fan de groeperingen’

Alle gekheid op een sjippekistje natuurlijk, maar het evenement is wat Heidstra en Jouta

symptomatisch te noemen voor wat ze met Ferwert voor hebben. ,,Reuring’’, zeggen ze beiden. In 2019 was de eerste keer en meteen een groot succes. Overal in Ferwert waren in de weken voor het feest, groepjes bezig snelle dan wel heel ludieke zeepkisten in elkaar te frutselen.

Dat gaat dit jaar weer gebeuren en als iemand vraagt hoeveel kisten er aan mee gaan doen, dan zegt Heidstra onmiddellijk: ,,Hûndert en noch folle mear.’’ En dan voegt hij er in één adem aan toe: ,,Se komme rûnom wei, België, Dútslân.’’ Niet alles hoeft waar te zijn, als het maar een groot feest wordt. ,,14 maaie, hast dat?’’, vraagt hij voor de zekerheid.

Nu corona het weer mogelijk maakt, is het vooral op zaterdagavond bal in café ‘t Hoekje. Niet letterlijk natuurlijk, want gedanst wordt er niet, maar de kroeg zit altijd mooi vol met jeugd uit Ferwert en soms uit andere dorpen. Jouta: ,,Brant Jan kin lêze en skriuwe mei de jeugd.’’

Druk baasje
Hoe hij dat doet, dat weet Brant Jan Heidstra zelf ook niet. Mondeling is hij natuurlijk zo scherp als een herder, niet het wapen van de Westereen, maar als een Duitse herder. Hij is een druk baasje, dat geeft hijzelf onmiddellijk toe, en zeer extrovert. ,,Wylst Ferwerters earder wat yntrovert binne’’, zegt Hanneke Jouta.

De jeugd weet waar ze met de kroegbaas aan toe zijn, want hij is duidelijk en soms ook heel ongewoon in zijn optreden. Heidstra: ,,Ik wol hjir gjin slaanderee hawwe. Ik wol dat elk normaal docht en wa’t dat net docht, dy hat in probleem. Net dat ik sa’n ien derút set, dat moat de groep dwaan. Soms stiet it sfearke my net oan. Dan sis ik om healwei alven: ’Wy slute de tent, ik ha hjoed my nocht. En soms hear ik dat it yn de fuotbalkantine gesellich is, dan sis ik: ‘Wy pakke de boel op, wy gean dêr hinne’.’’

Zijn werk als kroegbaas noemt hij een soort van sfeerbewaking, daar draait het om. ,,Lytse bern, jeugd, heiten en memmen, pakes en beppes, toeristen: se moatte harren yn ’t Hoekje op harren gemak fiele.’’
Nog steeds doet Heidstra de boekhouding van verschillende bedrijven. Zijn medewerker Teake zit in een hoekje van het café achter de computer, straks gaat hij weer op pad. Heidstra zelf denkt eraan het boekhouden wat af te bouwen. Hij is 51 jaar, hij woont boven het café en zijn ex ernaast, tot volle tevredenheid van beiden. Ze heeft jaren volop meegeholpen en hij is haar daar nog altijd dankbaar voor.

Nee, Brant Jan Heidstra uit De Westereen heeft het naar de zin op de vette zeeklei bij de Waddenzee waar het altijd waait. En waar dus straks vanaf het hoogste punt van de Ferwerter terp van een hoge schans de sjippekisten gelanceerd zullen worden. ,,Set der noch mar in kear by: 14 maaie. Foar de sekerheid.’’