DE WESTEREEN De lezers van de Westereender zijn gemiddeld gezien zeer tevreden over de krant. Vooral de interessante verhalen, de kwaliteit van het papier en de positiviteit worden geprezen. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Die neemt de redactie mee om de krant in de toekomst nóg leuker te maken.

In totaal namen 226 lezers de moeite om deel te nemen aan de online enquête. Een ruime meerderheid (58,42 procent) geeft aan zeer tevreden te zijn over de krant: ‘kin net better’. Nog eens veertig procent noemt de krant goed. Het aantal mensen dat goed op de hoogte is van het verspreidingsgebied van de krant ligt lager. SlechtS 13,72 procent weet dat de Westereender een oplage heeft van 37.000 en dat deze krant in heel Noordoost-Friesland verschijnt. Bijna veertig procent zegt goed op de hoogte te zijn en 33,19 procent denkt het voldoende te weten, de rest matig of slecht. Dat niet iedereen even goed op de hoogte is van het verspreidingsgebied is volgens uitgever Pieter Jan Heidstra te verklaren. ,,De naam de Westereender doet misschien vermoe-
den dat deze krant alleen in De Westereen en omgeving verschijnt. Vroeger was dit ook zo. De oplage is de laatste jaren echter enorm verhoogd en de krant verschijnt nu niet alleen in Dantumadiel, maar ook in de gemeente Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Vandaar de ondertitel ‘de leukste krant van Noordoost-Friesland’’’, aldus de uitgever. Overigens geven meerdere lezers in de enquête aan dat de krant in Burgum wordt gemist.

Positieve verhalen
Dat de Westereender de ‘leukste’ krant van Noordoost-Friesland wordt genoemd heeft ook te maken met de keuze voor de onderwerpen. De Westereender is een maandkrant, dus het keiharde nieuws, ongelukken en politieberichten zul je in deze krant niet tegenkomen. In plaats daarvan besteedt de redactie veel aandacht aan bijzondere (achtergrond)verhalen van mensen uit deze regio. Dit wordt door de lezers zeer gewaardeerd blijkt uit de enquête. Minder dan twee procent geeft aan dat de inhoud van de artikelen niet bij de interesses aansluit. Een enkeling vindt dat de artikelen wel wat kritischer mogen, dat de verhalen soms te lang zijn of dat er te weinig over ‘De Westereen’ in de krant staat, maar de meeste deelnemers van de enquête prijzen de krant juist om de mooie verhalen. Enkele reacties: ,,Prachtige ferhalen fan gewoane en minder gewoane minsken yn de Westereender en jim witte yn it hert fan de minsken te kommen en dat fielst ast de stikken lêst.’’ Of: ,,Uw artikelen hebben een mooie mix van warmte, positiviteit, aandacht voor de geïnterviewde en schouders eronder zonder dat het oubollig wordt. Het positieve van wat we met z’n allen kunnen bereiken wordt benadrukt i.p.v. de negatieve kanten die we nu wel kennen.’’

Leukste krant van heel Nederland
Wat veel lezeres opvalt is dat het papier van De Westereender een mooie dikte heeft. Wel vinden sommigen dat het lettertype wat groter mag.

De uitstraling van de krant kan volgens een meerderheid niet beter en ook de kwaliteit van de foto’s wordt gewaardeerd. Voor rubrieken hebben lezers nog wel tips. Zo vinden ze een historische rubriek, sportverhalen en meer artikelen voor en over de jeugd belangrijk. Over het gebruik van Fries in de krant zijn de meningen verdeeld. De één zegt dat er ‘mear Frysk’ in de krant moet terwijl anderen juist aangeven dat ze moeite hebben met het lezen van Friese teksten. Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de enquête leest de krant van A tot Z en uit de reacties blijkt ook dat De Westereender gemiddeld langer op tafel blijft liggen dan andere kranten.

Vooral zo doorgaan
Opvallend veel mensen geven aan dat de makers van De Westereender ‘vooral zo door moeten gaan’. Van alle inzendingen geeft één persoon de krant een onvoldoende (5) als cijfer, omdat hij de krant vroeger mooier vond. Meerdere keren wordt De Westereender ‘de beste streekkrant die we kennen’ genoemd, enkele keren ‘de beste streekkrant van Fryslân’, maar ook ‘dé kwaliteitskrant van het Noorden’ en twee lezers noemen het zelfs ‘de leukste krant van heel Nederland’. Het gemiddelde cijfer is een 8,7 waarbij veel deelnemers een dikke 8 of een 9 geven. ,,Want’’, zo geven ze aan: ,,het kan altijd beter.’’ Eén van hen voegt er aan toe: ,,Wâldpiken geven nooit een 10.’’

‘Wâldpiken geven nooit een 10’