Damwâld – De Damwâldster ondernemers Romke Hekstra (aannemer) en Bert Adema (makelaar) hebben de voormalige basisschoollocatie De Bron gekocht. De gemeente Dantumadiel heeft deze locatie op basis van een inschrijvingsprocedure gegund aan de beide ondernemers, op basis van een onderscheidend plan met oog voor de omgeving en haar bewoners. Het plan is passend in de buurt en speelt in op de grote vraag naar betaalbare woningen in Damwâld voor een brede doelgroep.

Het plan is ook zeer positief ontvangen door de omwonenden, zij zijn ook meegenomen bij de planvorming en hebben hun zienswijze in kunnen brengen op een inspraakavond. Op deze wijze is een plan ontstaan met een groot draagvlak. De ambities voor dit plan zijn verscheidenheid qua doelgroep en de nieuwste eisen t.a.v. de energiebehoefte.

Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel geeft aan dat zij zich als college ook goed kunnen vinden in het plan van Romke Hekstra en Bert Adema. “Er is in onze gemeente veel vraag naar dit type woningen. Mooi dat de ondernemers dit in hun eigen dorp gaan realiseren.”

Het ontwerp van het plan is in handen van Betha Architecten uit Burgum.

Voor informatie over de verkoop verwijzen wij u naar makelaar Bert Adema, 06 12 454509 bert@bertadema.nl