DE WESTEREEN – Stijgende energieprijzen, armoede en eenzaamheid. Jellie Zwarts en Anca van der Meulen hoorden de laatste tijd steeds vaker ellendige verhalen voorbijkomen. Het bracht hen op het idee om iets te doen voor mensen die het moeilijk hebben. In deze donkere en kille wintermaanden organiseren zij daarom elke woensdagmiddag een lunchcafé in de voormalige brandweerkazerne aan de Mûnewei in De Westereen.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

,,We zijn er voor iedereen hoor’’, benadrukken de initiatiefnemers bij binnenkomst van De Kazerne. Omdat Jellie en Anca allebei aangesloten zijn bij de kerk denken mensen soms dat de activiteiten die hier worden gehouden alleen voor Christenen zijn. ,,Niets is minder waar’’, stelt Jellie. ,,Wij vinden het juist belangrijk dat iedereen zich hier welkom voelt.’’
De koffie-ochtenden op vrijdag worden nog altijd druk bezocht in De Kazerne. Nu de donkere maanden zijn aangebroken wilden Jellie en Anca iets extra’s doen
voor mensen die het moeilijk hebben. Jellie: ,,Uit onderzoek blijkt dat mensen in de donkere maanden van november tot en met februari meer last hebben van depressies.

‘It iten is hjir hartstikke lekker en tegearre mei oaren smakket it noch better’

Met onze gratis lunchcafé ’s hopen we iets positiefs teweeg te brengen. Wij bieden letterlijk en figuurlijk warmte en gezelligheid. Dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Net hoorde ik mensen praten die vanwege de hoge energieprijzen de kachel niet hoger dan op 17 graden zetten.’’

Verzekerd van gezonde maaltijd
Dat het initiatief gewaardeerd wordt blijkt wel uit de positieve reacties van de bezoekers, bestaande uit jong en oud. Zo is een jong gezin met kinderen uit De Westereen aanwezig. Via de Voedselbank hadden ze van het Lunchcafé in De Kazerne gehoord. ,,Het is hartstikke gezellig en op deze manier zijn we verzekerd van een gezonde maaltijd’’, stelt de moeder. Ook vindt ze het belangrijk om sociale contacten op te bouwen in het dorp, want zelf komt ze oorspronkelijk niet uit De Westereen.

Dat geldt ook voor Janny Jousma uit Kollum. ,,Ik bin opgroeid yn Kollumersweach en wol graach nei De Westereen ferhuzje. Ik ha my ynskreaun foar in appartemint. Derom fyn ik it moai om hjir alfêst kontakten op te dwaan’’, vertelt Janny. Ze vond het lastig om de eerste stap te zetten, maar haar vriendin Yvonne van der Weg trok haar over de streep. Beide dames hebben hun man verloren waardoor ze alleen zijn. ,,Dat is net altyd leuk’’, zegt Yvonne. ,,Foaral mei de krystdagen fiel ik my iensum.

 

Ik bin frijwilliger yn Brugchelencamp en wurkje mei de kryst om mar net allinnich te wêzen.’’

Voor het eerst weer contact
Janny Jousma kijkt eveneens tegen de feestdagen op. Vorig jaar was ze voor het eerst alleen. Haar man overleed aan corona en de twee jaren daarvoor bleven ze zoveel mogelijk thuis vanwege het besmettelijke virus. ,,Dit is foar it earst dat ik werris yn kontakt kom mei minsken’’, zegt Janny die geniet van de stamppot en het lekkere toetje. Het toeval wil dat tegenover haar een oude bekende zit, Douwe van der Vaart uit Kollumerzwaag wiens vrouw is overleden. Douwe: ,,It iten is hjir hartstikke lekker en tegearre mei oaren smakket it noch better.’’ Hij vindt het fantastisch dat het lunchcafé wordt georganiseerd. ,,Geen woorden, maar daden. In protte minsken wolle wol wat foar oaren dwaan, mar hjir dogge se it echt.’’