Foto: Jaap de Boer

DE WESTEREEN – Het is geweldig om te zien hoe snel zowel de leerkrach- ten als de ouders het thuisonderwijs hebben opgepakt na die abrupte verandering door de coronacrisis. Dat stellen directrices Judith Meeuwsen en Ietje de Vries van de basisscholen ibs ‘t Pompeblêd en cbs De Boustien in De Westereen.

De beide directrices zijn trots op hun teamleden. ,,Het is echt knap hoe snel zij het thuisonderwijs hebben geregeld. Er zijn veel creatieve op- lossingen ontstaan doordat elk gezin weer verschillend is. Bovendien is het ene kind het andere niet’’, stelt Judith. Zij begrijpt echter niet dat er nu door ‘deskundigen’ gesproken wordt over toetsen en achterstanden, terwijl juist in deze tijd duidelijk is geworden hoe relatief dat is. ,,Daarmee doe je de ouders, leerlingen en de leer- krachten te kort. Ze hebben zo hard gewerkt.’’ Ook Ietje vindt het onbegrijpelijk dat er zelfs wordt geopperd dat de zomervakantie ingekort moet worden om ‘achterstanden’ in te halen. ,,We staan hele dagen al op ‘aan’. De zomervakantie hebben we juist nodig om te ‘resetten’.’’

Grote betrokkenheid

Ietje vindt het belangrijk om na de meivakantie de focus vooral te leggen op: wat doet deze coronacrisis met kinderen? ,,Als directeur is dit een moment waarop ik me afvraag: waar zijn we in het onderwijs mee bezig? We zijn zo gewend om binnen een bepaalde structuur te werken, maar nu ontdek je hoe belangrijk de werkelijke wereld is. Misschien is dit hét moment om op een andere manier naar het onderwijs te kijken. Er wordt altijd gesproken over 21e eeuwse vaardigheden. Als we daarin een omslag willen maken moeten we dat nu doen’’, aldus Ietje. Judith is het ermee eens dat ze over de klasmuren heen moeten kijken. ,,Dat brengt deze crisis in positieve zin teweeg. Ik vind het trouwens ook geweldig om te zien hoe ouders hiermee omgaan. 

Zij denken op een positieve manier mee en doen hun uiterste best voor de kinderen. De betrokkenheid is heel groot. Ik zie zelf thuis hoe groot de belasting is, want wij hebben ook kinderen in de basis- schoolleeftijd. En dan ben ik ook nog opgeleid als juf.’’ 

De basis blijft over

Beide directrices vinden het hartverwarmend om te zien wat ouders en leerkrachten voor elkaar doen. Zo heeft één van de juffen een plakboek gekregen van de kinderen, er zijn bloemen rondgebracht en een mees- ter die vader is geworden werd overladen met cadeaus (zie onderstaande foto’s). De verbondenheid is groot. Ietje: ,,Wat mij betreft gebruiken we deze periode tot de zomer op school om het sociale aspect centraal te stellen samen met de kinderen.’’ Alles wat er in de planning stond, zoals het professionaliseren van het team en het vernieuwen van het onderwijs ligt even stil. ,,De basis blijft over’’, zegt Judith. De teams van de basis- scholen in De Westereen zijn blij dat de scholen na de meivakantie weer beginnen. Vooral het fysieke contact hebben ze gemist: het bij elkaar zijn, samen een liedje zingen, een aai over de bol… ,,Dat gevoel van een blik in de ogen mis je ook in de omgang met collega’s.’’

Liefde voor de kinderen

De scholen gaan nu eerst tot 20 mei gedeeltelijk beginnen en misschien vanaf 1 juni weer volledig los tot de zomervakantie die dit jaar in het
Noorden vroeg begint. Judith en Ietje zijn het erover eens dat deze crisis ook veel positieve ontwikkelingen heeft teweeggebracht. ,,Als ik zie wat kinderen allemaal – naast hun schoolwerk – leren in deze tijd: lassen van hun vader, naaien van hun moeder… Ze leren op een andere manier.

 

En ik merk ook nu weer dat de leerkrachten echt vakidioten zijn met liefde voor de kinderen. Ook wil ik een compliment geven aan hoe de kinderopvang in dit gebouw is geregeld. Daardoor kunnen de leraren zich echt richten op het onderwijs’’, stelt Judith.

Haar collega bevestigt dat de samenwerking met zowel Kids First als tussen de twee scholen inderdaad heel goed is. ,,We weten elkaar te vinden en stemmen alles op elkaar af, ook al zijn we niet één school. Nu hebben we ook de openingstijden op elkaar afgestemd zodat de kinderen straks verspreid naar school gaan. En de Westereenders? Dat zijn mensen die er echt voor gaan, dat is nu ook weer gebleken. Hun inzet thuis en de steun die zij geven is fantastisch.’’