DAMWÂLD – De gemeente Dantumadiel is de laatste tijd veel in het nieuws. Niet altijd even positief. ,,Helaas wordt de werkelijkheid niet altijd juist neergezet door de media en dat geeft vaak een verkeerd beeld van wat er werkelijk speelt. Het kan mensen ten onrechte beschadigen’’, aldus de burgemeester. Ook de wethouders van Dantumadiel vinden het jammer dat de berichtgeving in kranten – volgens hun – geen recht doet aan de waarheid.

In de raadszaal in Damwâld zit het college van Dantumadiel bij elkaar. Netjes op anderhalve meter afstand: Burgemeester Klaas Agricola en wethouders Rommy Kempenaar, Gerben Wiersma en Kees Wielstra. Ze hebben een roerige week achter de rug met heftige raadsvergaderingen.Vooral de kop in de krant dat Dantumadiel op ramkoers zou zijn stoot Gerben Wiersma tegen de borst. ,,Voor mezelf vind ik het niet eens zo erg, als wethouders zijn we gewend om van alles over ons heen te krijgen. Maar ik vind het niet kunnen dat de inwoners op het verkeerde been worden gezet”, stelt Wiersma. Kees Wielstra voegt er aan toe dat Dantumadiel juist handelt in het belang van de inwoners. Hij doelt daarbij op de beslissing om twee taken uit de dienstverlening van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel te schrappen. ,,Wij willen een overzichtelijke gemeente blijven die midden tussen de mensen staat. Om deze manier van besturen te waarborgen is een andere manier van werken nodig’’, zegt Wielstra. Rommy Kempenaar benadrukt dat het voordeel van een kleine gemeente juist is dat de mensen die er werken weten wat er leeft onder de inwoners. ,,In de overeenkomst met de gemeente Noardeast-Fryslân hebben wij afgesproken dat we de dienstverlening op hetzelfde niveau willen houden als voor de samenwerking. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Sommige dingen hebben tijd nodig, maar voor bepaalde taken – waarbij het over mensen gaat vinden wij een gebiedsgerichte aanpak heel belangrijk’’, zegt Kempenaar. Het college van Dantumadiel wil de organisatie zo inrichten dat de kosten naar beneden gaan en de dienstverlening omhoog.

Tûk útjaan
Ondertussen is de gemeente druk bezig met het op orde krijgen van de gemeentelijke financiën. ,,We zijn goed op koers naar herstel’’, zegt wethouder Rommy Kempenaar die financiën in zijn portefeuille heeft. De grootste oorzaak van het tekort zijn de tegenvallende kosten in het sociaal domein, een landelijke trend. Wiersma: ,,Op een groot gedeelte van de tekorten, zoals de jeugdzorg en de WMO, hebben we geen invloed. Voor de andere budgetten lopen we het vuur uit de sloffen om creatieve oplossingen te zoeken.’’ Wielstra noemt het ‘tûk útjaan’. Zo heeft de gemeente een contractmanager Sociaal Domein in dienst genomen, een belangrijke functie tussen de gemeente en zorgaanbieders die z’n geld binnen no time terugverdient.

Daarnaast doet de gemeente veel aan preventie met een jeugdwerker in het veld. Ook heeft de gemeente een bedrijvencontactfunctionaris die ondernemers ondersteunt en adviseert bij allerlei zaken. Agricola: ,,Als college opereren we zelf ook als ondernemers. Niet met als doel geld verdienen, maar een goede stabiele situatie creëren.’’ Kempenaar voegt daar aan toe dat het college een positie wil creëren waarbij ze de burger weer wat terug kunnen geven. ,,Overigens betalen onze burgers minder belasting dan gemiddeld en ook minder dan de inwoners van buurgemeente Noardeast-Fryslân.’’

Oog voor álle inwoners
Ondanks de zorgen over de financiën en de negatieve berichtgeving in de pers is de onderlinge sfeer in het college van Dantumadiel naar eigen zeggen goed. ,,Het is plezierig om met deze heren te werken. Tijdens collegevergaderingen wordt er veel gelachen’’, zegt de burgemeester. ,,Gerben, Rommy en Kees zijn drie pure mensen die geen dubbele agenda hebben. De onderlinge verhoudingen zijn goed. We zijn een echt team en durven elkaar aan te spreken als dat nodig is. Iedereen heeft zijn eigen professie: Gerben heeft een bouwachtergrond, Rommy is onze financiële expert en Kees is zelf ondernemer geweest op het gebied van openbare ruimte. Ik heb veel respect voor de wethouders. Het wethouderschap gaat altijd door en deze baan legt een enorm beslag op je privéleven.’’ De coronatijd ervaart Agricola als bijzonder. ,,Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Het vraagt veel van de mensen. Vooral van ouderen en mensen die kwetsbaar zijn. Verpleeg- en verzorgingshuizen zitten op slot, jonge ouders moeten de kinderen naast hun werk en huishouden helpen met school en de sociale uitlaatklep, zoals festivals of andere culturele uitjes zijn er niet meer. Als college proberen we mensen zoveel mogelijk te steunen. Gerben heeft bijvoorbeeld gebak gebracht bij alle scholen, Kees toerde met Syb van der Ploeg langs de verpleegen verzorgingshuizen en alle inwoners van zeventig jaar en ouder hebben een kaartje gekregen. Op deze manier proberen we het ‘mienskiplike’ gevoel zoveel mogelijk vast te houden en oog te hebben voor álle inwoners. Ook ondernemers krijgen zoveel mogelijk steun van de gemeente. Want we zijn er nog niet.’’

Stationsgebied en Campus
Kees Wielstra ervaart de coronacrisis vooral als tegenstrijdig. ,,Als gemeente willen we graag naar onze inwoners toe, zo dicht mogelijk bij de mensen staan. Dat is in deze tijd lastig. Ook op afstand vergaderen is minder efficiënt en mijn mailbox ontploft. Ik ben blij dat de regels weer wat versoepeld zijn.’’ Grote projecten als het stationsgebied in Feanwâlden en de nieuwe Campus in Damwâld gaan gewoon door. ,,Al is het jammer dat we geen grote opening bij de Campus kunnen doen in coronatijd. Het team dat er mee bezig is geweest zou het gebouw het liefst aan het hele dorp willen laten zien, dat kan nu niet’’, zegt Wiersma. Op het gebied van de woningmarkt zijn er positieve ontwikkelingen. Noordoost-Friesland is de eerste regio met een officiële krimpstatus in de provincie Fryslân die de vrijheid krijgt om te experimenteren met bouwen. ,,Uiteraard moeten wij daar zorgvuldig mee omgaan, maar de tijd dat de gemeente handelt uit angst voor krimp is voorbij. Zo gaat de bouw van zeven vrijstaande woningen aan de rand van Broeksterwâld door en in Feanwâlden wordt de tweede fase van het nieuwbouwplan De Bosk ontwikkeld. Ook in andere dorpen zijn er nieuwbouwplannen in ontwikkeling. Natuurlijk sluiten wij onze ogen niet voor demografische ontwikkelingen, maar als je de voorzieningen uit de dorpen weghaalt dan wordt de terugloop alleen maar groter. We willen beter spreiden en niet elk groen plekje volbouwen. Als de coronatijd voorbij is gaan we hierover met de dorpsbewoners in gesprek.’’

Woonvisie bijna klaar
De woonvisie van de gemeente Dantumadiel is bijna klaar. Daarin staat ook dat Dantumadiel wil inzetten op kwalitatief onderwijs en goed openbaar vervoer. Agricola: ,,Jonge mensen kijken vooral naar wat er voor de kinderen is in een dorp. De Campus in Damwâld en het stationsgebied in Feanwâlden zijn daar goede voorbeelden van, maar ook andere dorpen zoals De Westereen, Rinsumageast en Driezum-Wâlterswâld staan niet stil. Feanwâlden is qua openbaar vervoer zelfs hét knooppunt van de regio Noordoost-Friesland. De ligging is geweldig. Binnen een kwartier ben je in Leeuwarden, Drachten en ook Groningen is vlakbij. We hebben in onze gemeenten twee treinstations en de woningen zijn betaalbaar. Bovendien is dit een prachtig gebied om te wonen weet ik nu uit ervaring. Kortom, Dantumadiel is een gemeente met volop kansen en mogelijkheden.’’