Het college van de gemeente Dantumadiel ziet dat het gemeentehuis in Damwâld de komende jaren minder gebruikt gaat worden en wil het gebouw daarom (deels) verkopen of verhuren. Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, komt er binnen 5 jaar een andere bestemming voor (een deel van) het pand. De plannen voor het afstoten van het gemeentehuis is onderdeel van het nieuwe beheerplan Gebouwen van de gemeente Dantumadiel.

Het gebruik van het gemeentehuis in Damwâld verandert. Het college verwacht dat de kantoren de komende jaren minder intensief worden gebruikt, door het nieuwe (hybride) werken. Gebiedsteams verplaatsen zich naar andere locaties (bijvoorbeeld mfc’s, scholen en dorpshuizen). En medewerkers van de gemeente gaan naar verwachting ook na de coronacrisis meer thuiswerken. 

De kosten van het beheer en onderhoud zijn dan niet meer in verhouding tot het gebruik. Reden voor het college om deze zomer met een plan aan de slag te gaan, waarin een nieuwe huisvesting en de (gedeeltelijke) verkoop of verhuur van het gemeentehuis is uitgewerkt.