DE WESTEREEN – Xun Chen is samen met zijn moeder Laura Liu het gezicht van de Chinees in De Westereen. Maar wie is de persoon achter deze 35-jarige Chinees? Of moeten we hem een ‘oprjochte Fries’ noemen?

Lees verder onder de foto.

,,Praat mar Frysk’’, zegt Xun terwijl hij de thee inschenkt in het Chinees Indisch Restaurant Xu Sheng aan de Noarder Stasjonsstrjitte in De Westereen. Toen hij in 2006 met zijn ouders en broertje naar het Friese dorp verhuisde bezocht hij meteen de plaatselijke kroeg, de fitnessclub en de voetbalvereniging. ,,Ik sei tsjin de minsken: praat mar Frysk tsjin my, want liuw my, binnen de koartst mooglike tiid praat ik de taal sels. En dat wie ek sa. Binnen trije moanne prate ik floeiend Frysk, of eins Wâld Frysk’’, lacht Xun. Dat hij de taal zo snel heeft geleerd komt mede door zijn talenknobbel. Naast Fries, Nederlands en Chinees beheerst hij ook de Engelse en Duitse taal.

Echte doarpsminsken
De ouders van Xun wonen inmiddels zo’n veertig jaar in Nederland. Hiervoor woonden ze in het Drentse Zuidwolde, waar Xun is opgegroeid. ,,Wy binne echte doarpsminsken. De measte Chinezen sjogge de kat earst út de beam, mar wy doare ús der echt by te jaan. Dat moat ek wol, want minsken dy’t hjir ite, sjogge we as it goed is letter wer. Dêr boust in bân mei op.’’ Voordat ze naar De Westereen verhuisden werden ze in Drenthe gewaarschuwd voor de Friezen: ‘Dat zijn aparte mensen’, werd hen verteld. ,,Mar ik ha in hekel oan foaroardielen. It seit mear oer dy persoan sels.’’ Xun voelt zich helemaal thuis tussen de Westereenders die net als hij ‘recht voor z’n raap’ zijn. De familie woont boven, naast en achter het restaurant.

,,In soarte fan community’’, zo omschrijft hij het zelf. Zijn vader woont voor de helft van het jaar nog in China, alleen in  coronatijd was dat anders. Zelf liep Xun een half jaar stage in China. ,,Dat wie leuk, mar ik fiel my hjir thús, yn De Westereen.’’

Verse streekproducten
Corona was voor de horecaondernemers een zware tijd. Doordat het restaurant dicht moest en de catering wegviel waren de verliezen groot. Bovendien hadden ze net het hele restaurant opgeknapt en verbouwd. Voor Xun en zijn familie was het geen reden om te stoppen met het sponsoren van de clubs in het dorp. ,,Wy sponsorje bygelyks in kleedkeamer fan VVZ en binne ek lid fan de Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD) en we hearre by de Westereender keaplju. Wy hoopje sa bining te hâlden mei it doarp. Sa wurkje we ek gear mei lokale poeliersbedriuwen en probearje alles mei verse streekprodukten te beriden’’, legt Xun uit die zelf af en toe in de keuken staat. Hij leerde het vak van zijn vader die kok is. Toch noemt Xun zichzelf meer een vliegende keep. Hij verzorgt de administratie, doet de marketing, relatiebeheer, personeelszaken en boekhouding in één.

Better Call Xun
Xun werkt dan ook niet alleen als gastheer in het restaurant, maar is regelmatig op zijn kantoor te vinden. Daar achter de schermen houdt hij zich namelijk ook bezig met een uit de hand gelopen hobby: coaching calls. Dit komt voort uit zijn behulpzame karakter. ,,Ik ha altyd al in helper west en bin fan jongs of oan ûndernimmer. Ik bin tegearre mei myn âlders mei dit restaurant begûn en as de tiid ryp is stopje we ek tegearre’’, stelt Xun.

In zijn achterhoofd is hij daarom weleens bezig met het maken van plannen voor de toekomst. Zijn coachingsbedrijf ‘Better Call Xun’ (Een verwijzing naar de populaire serie ‘Better Call Saul’ op Netflix) heeft inmiddels ruim 22.000 volgers op Twitter. Hij coacht mensen op het gebied van ondernemerschap, studie, conflicten, financiën en crypto. ,,Dit is yn de coronatyd ûntstien en ik krij it hieltyd drokker. Der komme steeds mear minsken by my.’’

‘Wy fiele ús Fries’
Zijn kracht is volgens Xun dan ook dat hij een groot inlevingsvermogen heeft. Dat zijn broertje zichzelf vier jaar geleden van het leven heeft beroofd vindt hij verschrikkelijk. ,,Mar ik feroardielje him net. Ik seach hoe slecht it mei him gie. Hy wie depressyf, it wie in sykte.’’ Echt lang staat Xun liever niet stil bij de zware tijd die de familie achter de rug heeft. ,,Wy wolle net kleie. It rint no gelokkich wer goed yn ús restaurant, minsken komme oeral wei en de feestjes begjinne wer te kommen.’’ De Chinese barbecue die hij een paar jaar geleden in Leeuwarden organiseerde in samenwerking met de SOD (Stichting Ondernemers Dantumadeel) zal hij niet snel vergeten. ,,Dêr wurdt noch altyd oer praat. Dat wie yn it kader fan Kulturele Haadstêd en der wiene mear as hûndert minsken. Dêr woene wy graach oan mei dwaan, want wy fiele ús hielendal Fries.’’