‘Minsken moatte in waarm gefoel krije as se troch ús doarp ride’

WESTERGEAST – Het 600 inwoners tellende dorp Westergeast wordt dit jaar voor de vierde keer omgetoverd tot Krystdoarp. Er komen steeds meer lichtjes bij en de dorpsbewoners worden elk jaar fanatieker. Dit is mede dankzij de feestcommissie die naar eigen zeggen altijd ‘fol fjoer’ zit.

Het idee voor het Krystdoarp is ontstaan in coronatijd. ,,Alles foel yn dy tiid fuort, dus wy woene letterlik wat ljocht yn it tsjuster bringe’’, zegt Hiltje Hoekstra. ,, Sy nimt my dêryn wer op sleeptou’’, lacht Tsjikke Dijkstra die al 25 jaar in de feestcommissie van Westergeast zit. Ook voorzitter Luitzen de Boer hoort na 15 jaar bijna bij het meubilair. Toch denken de leden van de feestcommissie nog lang niet aan stoppen. ,,Dêrfoar ha we noch fierstente folle enerzjy. Soms moat de hânrem der op, want oars ha we alle wykeinen wol wat’’, aldus Luitzen.

‘It giet hieltyd maller’
De feestcommissie is een hechte ploeg. Ieder heeft z’n eigen taak en de leden zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat merken ze ook tijdens de organisatie van het Krystdoarp. Zo moet er dit jaar weer een nieuw toegangsbord komen, want de vorige is vernield. ,,Dat wurdt fuort regele, we bouwe it op en brekke alles letter ek mei-inoar wer ôf.’’

Niet alleen de feestcommissie is fanatiek, de dorpsbewoners zelf ook. Alle buurten zijn opgeroepen om mee te werken en daar is massaal gehoor aan gegeven. ,,Dat is in grut komplimint waard. It giet hieltyd maller mei de fersiering, ek omdat der prizen te winnen binne’’, lacht Luitzen. Tsjikke voegt er aan toe dat mensen verblind zullen worden door licht als ze Westergeast binnenrijden. Uit voorgaande jaren is gebleken dat mensen graag even een rondje door het Krystdoarp rijden om te genieten van de kerstsfeer.

Geen huis onversierd
Op het plein in het midden van het dorp staat een grote kerstboom, een mooi startpunt van de route die ook op Facebook is te vinden. Al ver voor Sinterklaas duiken dorpsbewoners hun garage in om de mooiste kerstcreaties te maken. Zo maakt de buurt van Hiltje sneeuwpoppen van hout voor in de tuin van een huis dat te koop staat en voor buren die slecht ter been zijn. ,,Op dy wize soargje wy derfoar dat der gjin hûs ûnfersierd bliuwt.’’

In eerste instantie was Westergeast geïnspireerd door de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden. Hiltje: ,,Dat hat my triggere. Ik tocht, dat kinne wy ek.’’ ,,Mar dan better’’, vult Luitzen haar aan. ,,En stylfoller’’, voegt Tsjikke eraan toe. Zo groot als in Leeuwarden hoeft dit kerstdorp wat hun betreft niet te worden. ,,It giet net allinnich om de sfear, mar ek om de ferbining. Minsken moatte in waarm gefoel krije as se troch ús doarp ride.’’

Credits voor het dorp
Op de eerste avond – 16 december – pakten de bewoners extra uit met vuurkorven, muziek en warme chocomel door het hele dorp. Nieuw dit jaar was Kryst op wielen, waarbij kinderen, maar ook volwassenen met hun fiets, step of skelter door het dorp mochten rijden. Uiteraard in kerststijl. En zo bedenkt de feestcommissie elke keer wel weer wat nieuws en wordt het kerstdorp steeds groter. Luitzen benadrukt: ,,De credits binne foar it doarp hear. Ien ding is seker, it is nea saai yn Westergeast.’’