DE WESTEREEN – Wiebe van der Land (57) uit De Westereen is al meer dan veertig jaar timmerman. Sinds 2015 heeft hij zijn eigen bedrijf, vdL timmer-, montage- & onderhoudsbedrijf. De ene na de andere opdracht sleept hij binnen. ,,Ik ha noait sûnder wurk sitten’’, zegt Wiebe. Een paar jaar geleden heeft hij een hartoperatie gehad en dat heeft hem een andere kijk op het leven gegeven. ,,Ik doch no allinich noch klussen dy’t ik moai fyn.’’

Wiebe heeft het vak in de praktijk geleerd. Na de LTS begon hij op zijn zestiende bij Schotanus en enkele werkgevers volgden. Nieuwbouw heeft nooit zijn voorkeur gehad. Hij houdt ervan om oude huizen op te knappen. ,,Der moat al wat útdaging yn sitte.’’ Dat hij de kans kreeg om met architect Nynke-Rixt Jukema samen te werken heeft hem veel gebracht. Hij mocht voor haar een oude Vitenslocatie met een voormalig pompgebouw verbouwen tot kantoor in Goutum. Niet zomaar een kantoor, maar ook een bruisende en inspirerende ontmoetingsplek waar creativiteit en inspiratie de boventoon voeren. ,,Wy binne fan nul begûn. Alles moast renovearre wurde, de kezinen, de pui en de kantoarromte. Earst tocht ik: wêr bin ik oan begûn. Mar ik hie wol in klik mei Nynke-Rixt. Sy is rjocht foar de raap en ik ek.’’ 
 
‘Fan it iene komt it oare’
Bijzonder is dat de architect aparte materialen gebruikt en alles in de oude stijl terug brengt, maar dan met de kwaliteit van nu. ,,Sy is kreatyf. Ik tink mei har mei om te sjen oft alles praktysk wol helber is’’, 
vertelt Wiebe. Het omgaan met mensen is vaak minstens zo belangrijk als het timmeren zelf, zo weet de Westereender inmiddels uit ervaring. Hij heeft een jaar werk gehad met het project in Leeuwarden en is trots op het resultaat. ,,It is prachtich wurden. En it moaie is, fan it iene komt it oare.’’ Zo heeft Wiebe nu de opdracht van Nynke-Rixt gekregen om zestien bedden op maat te maken in vijf zomerhuisjes in Dwingeloo. Daarnaast verbouwt hij in Peize een Amerikaanse schuur tot Bed & Breakfast en eerder maakte hij – in opdracht van Houtbouw G. van der Wal uit Twijzelerheide –  een jongveestal in Ryptsjerk geschikt tot zomerhuisje. ,,Alles sit deryn en it is fanôf dei 1 altyd ferhierd. It leit dêr ek prachtich mei útsicht op it Bûtefjild.’’
 
Vaste klantenkring
Wiebe geniet van uitdagende klussen die ‘oars as oars’ zijn. Hij heeft inmiddels de mooiste dingen gemaakt en is heel precies. Hij heeft een vaste klantenkring in De Westereen en omgeving opgebouwd waar hij ook nog 
regelmatig klussen voor doet. ,,Soms moat de rem der even op. Dan giet it wat te mâl.’’ Voor voetbalvereniging VVZ in De Westereen is hij momenteel bezig met het opknappen van een oude keuken, voor de begane grond. Eerder timmerde hij een originele bar in elkaar met de letters VVZ erop. Ook wil hij nog een tassenrek maken. ,,Ik sjoch no dy tassen oeral en nergens lizzen en tink dan: dit moat oars.’’
 
Overal een oplossing voor
‘It kin net’ komt niet in het woordenboek van Wiebe van der Land voor. Hij heeft overal wel een oplossing voor. ,,It kin altyd, moatst allinnich even sjen hoe. En moatst ek in bytsje oanfiele wat de minsken wolle.’’ Nog altijd heeft hij plezier in zijn werk. Vooral ook omdat er steeds mooie opdrachten op z’n pad komen. Hij denkt dan ook nog niet aan stoppen. ,,Salang as it kin gean ik troch, want nei al dy jierren ha ik no echt it gefoel dat it perfekt giet.’’