De gemeente Dantumadiel wil bouwen aan een inclusieve samenleving en gaat dat combineren met de aanpak van eenzaamheid. Wethouder Kees Wielstra ondertekende woensdag 1 juli de 5 pijlers van het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ondertekening vormt voor de gemeente het startsein voor het opzetten van een lokale coalitie ‘Kom Erbij’.

De lokale Coalitie “Kom Erbij” wordt een coalitie voor de aanpak van eenzaamheid én inclusie. Een coalitie van netwerkpartners die zich hiervoor willen inzetten zodat iedereen mee kan doen. Ongeacht afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, sociale klasse, opleidingsniveau of beperking. Iedereen is verschillend en iedereen hoort erbij. Ervaringsdeskundigen gaan met de gemeente meedenken hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan zo’n inclusieve samenleving.

Als wethouder Maatschappelijke Ondersteuning erkent Wielstra dat bijna iedereen wel eens rondloopt met gevoelens van eenzaamheid: “Dat geeft een gevoel van zinloosheid, gemis, leegte, er niet toe doen. Soms is dat gevoel goed te verklaren, soms ook is er geen duidelijke oorzaak. In de afgelopen maanden zijn we in een totaal nieuwe werkelijkheid terechtgekomen. Iedereen beseft dat deze werkelijkheid van afstand houden, geen bezoek aan kwetsbare mensen brengen en grote onzekerheden over bijvoorbeeld je werk, gezondheid of familie schrijnende gevolgen heeft voor veel mensen. Een sterk gevoel van eenzaamheid ligt op de loer. Als gemeente kunnen we dat probleem niet oplossen. Niet voor, niet tijdens en niet ná de corona-periode. Maar we kunnen wel ons steentje bijdragen om leed te verzachten. Om te laten zien dat we dat heel graag willen en omdat we het thema eenzaamheid onder de aandacht willen brengen, zet ik namens de gemeente Dantumadiel mijn handtekening onder het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’.

Vijf pijlers

Het actieprogramma bestaat uit vijf pijlers die het fundament vormen voor de aanpak van eenzaamheid. De eerste is bestuurlijke verbondenheid (‘commitment’). Dat betekent dat het college van B&W een officieel besluit heeft genomen om Wielstra het actieprogramma van het ministerie te laten ondertekenen. Wielstra: “Daarmee zeggen we niet alleen dat we ons verbinden aan het programma, maar ook dat u ons eraan mag houden.” De tweede pijler gaat over het opzetten van een sterk netwerk: “Daar is Dantumadiel goed in, doordat we nauwe banden hebben met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties,” vertelt Wielstra. “Met pijler nummer drie zeggen we dat we de mensen waar het over gaat willen betrekken bij de acties die we doen. Als mensen waar het over gaat meedenken over oplossingen, is het resultaat beter dan wanneer je achter een bureau iets bedenkt.” Pijler nummer vier en vijf bestaan uit een kwalitatief goede aanpak: “Bekijk goed wat echt werkt en zorg dat je weet wat het resultaat is wat je doet,” besluit Wielstra.

Hoe nu verder

Een belangrijke stap in de aanpak van eenzaamheid is de vorming van een coalitie met partijen die raakvlak hebben met het onderwerp. Wielstra noemt: “We willen samenwerken met bijvoorbeeld het platform sociale uitsluiting en armoede, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, kerken, sport- en andere verenigingen. Samen met die coalitiepartners bekijken we wat de beste vervolgstap is.”
Hannie Dekker – adviseur eenzaamheid bij het ministerie – en Marianne van den Anker – ambassadeur ‘Een tegen eenzaamheid’ – vinden het geweldig dat Dantumadiel meedoet: “We heten Dantumadiel van harte welkom en gaan samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties werken aan een actieprogramma.”