DE WESTEREEN – Wat begon met een kraampje op de camping is voor de zusjes Marije (7) en Jildou (6) Planting uit De Westereen uitgegroeid tot een succesvolle sieradenwinkel. Zelfs hun jongste zusje Femke (2) is al enthousiast met kraaltjes in de weer. Het bijzondere aan Susss Sieraden is dat de meiden alles zelf maken, met een beetje hulp van mem.

Ietwat verlegen, maar wel vol trots, laten ze de sieraden zien die verspreid over de keukentafel liggen opgesteld. Marije en Jildou kwamen vorig jaar tijdens hun vakantie in de Ardennen op het idee om armbandjes te maken. ,,In famke op de camping die dat ek en toen dienen wy ek mei’’, vertelt Marije. Ze kregen de smaak te pakken dus eenmaal thuis in De Westereen gingen ze verder met het maken van armbandjes. ,, Sjoch, dit binne de earste earmbântsjes dy ‘t wy makke ha, mei fan dy platte kraaltsjes’’, zegt Marije. Jildou voegt er aan toe dat de armbanden van edelstenen makkelijker zijn om te maken. Ook die zijn in alle soorten, maten en kleuren verkrijgbaar. ,,De fammen sykje de kleuren út en ik bestel alles fia ynternet’’, zegt moeder Renske Veenstra.

Stitch, Pokémon en Wednesday
Renske helpt vooral mee als begeleidster. ,,Mem makket de knoopkes noch fêst’’, vertellen de zusjes. Maar voor de rest doen Marije en Jildou alles al zelf, ook het vastmaken met het tangetje hebben ze al vaak geoefend. En belangrijker: ze vinden het nog steeds leuk om te doen. De collectie is inmiddels uitgebreid met kettinkjes, oorbellen en sleutelhangers. Die sleutelhangers blijken een groot succes te zijn, temeer omdat klanten hun eigen 

hanger kunnen samenstellen. Marije en Jildou leggen uit: ,,Kinst earst in knuffeltsje útsykje en dan in letter fan epoxyhars en dy dogge we der oan fêst.’’ Ook die letters zijn zelfgemaakt, al is de hulp van mem daar bij nodig omdat het hars na het gieten in de mal heet wordt. Wel kiezen de meiden alle kleuren en glitters zelf uit. ,,It útsykjen fan de ûnderdielen lit ik oan Marije en Jildou oer. Sy witte presys wat bern leuk fine.’’ Zo zijn de kettinkjes van Stitch, Pokémon en Wednesday momenteel heel populair. Ook voor jongens zijn er stoere armbandjes te koop, onder andere met een voetbal erop. Nieuw zijn de dierenkettingen. Jildou: ,,Dêr ha wy fuort al meardere fan ferkocht.’’

Ondernemers in de familie
De zusjes hebben in een jaar tijd al op negen verschillende markten gestaan. Renske kiest vooral markten uit die voor de kinderen zelf leuk zijn, zoals op campings of laatst bij de Admiraliteitsdagen. Ook waren ze voor de zomervakantie op school van de partij, toen het groene plein in hun dorp werd geopend. Jildou zit in groep 3 en Marije in groep 4 van IBS ’t Pompeblêd in De Westereen. Juf Karin van Meurs vindt het prachtig om te zien wat de meiden maken. Ook heeft ze in opdracht een tekening van hun gemaakt, die ze onder andere kunnen gebruiken voor hun visitekaartje. 

En zo wordt Susss Sieraden steeds groter en professioneler. Renske geniet ervan zolang haar dochters het leuk vinden. Het ondernemen zit in de familie. Pake Sietse Veenstra runde samen met zijn broers een Doe-hetzelfzaak in De Westereen en heit André is onlangs voor zichzelf begonnen in de bouw. Zelf is Renske juf op de AZC-school in Burgum. ,,Miskien trede de bern noch wol it meast yn de fuotspoaren fan myn tante Appie Elzinga. Sy hie froeger in sieradewinkel yn De Westereen. Dêr gong ik ek altyd hinne.’’

Instagrampagina
De geschiedenis herhaalt zich dus. Al is er van Susss Sieraden nog geen fysieke winkel in De Westereen. De sieraden worden vooralsnog verkocht via Instagram en er komt misschien een webshop. Renske zoekt de markten uit en beheert de Instagrampagina. ,,Dat kin ek net oars, dêrfoar binne Marije en Jildou te jong. Mar se leare der wol in hiel soad fan. Sa wurde se hieltyd better yn it meitsjen en ynpakken fan sieraden, se leare mei klanten om te gean en se moatte soms ek rekkenje’’, zegt Renske. Leuke bijkomstigheid is dat Marije en Jildou er een zakcentje aan overhouden. Het meeste geld komt op hun spaarrekening en de rest gebruiken ze om af en toe iets leuks voor te kopen. Ze hebben er tenslotte zelf voor gewerkt.