DOKKUM – Burgemeesters Klaas Agricola van Dantumadiel en Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân hebben vrijdag 26 januari het boek En doe wie der corona… overhandigd aan zorgmedewerkers uit hun gebied. De komende tijd zullen zij langs de verzorgings- en verpleeghuizen gaan om de rest van de boeken cadeau te geven als dank voor de hulp die zorgmedewerkers geleverd hebben in de coronatijd.

,,Dit is wol in unyk boek, ik leau net dat der yn de rest fan Nederlân in ferlykber dokumint ferskynd is’’, stelt burgemeester Kramer tijdens de presentatie. Ook Klaas Agricola is blij verrast met het boek en noemt het een belangrijk document voor de regio. Het boek geeft een compleet beeld van hoe de mensen in Noordoost-Friesland de coronacrisis hebben ervaren. De verhalen en columns zijn geschreven in de coronaperiode en ook de vele foto’s geven een herkenbaar beeld uit die tijd. De initiatiefnemers van het boek zijn de makers van de Westereender, onder wie journalist Klasina van der Werf, vormgever Patrick Kramer en uitgever Pieter Jan Heidstra. Het boek is in samenwerking met Pieter van der Bij van het Streekargyf Noardeast-Fryslân gemaakt.

Klappen voor de zorg
Tijdens de boekpresentatie in het gemeentehuis in Dokkum stonden vooral de zorgmedewerkers centraal. Zo maakte Gerbrecht van der Meulen uit Hiaure diepe indruk toen ze een verhaal uit haar dagboek voorlas in de tijd dat ze verpleegkundige was op de corona-afdeling. Ook Burt Sijtsma uit Ee en Lolkje Keegstra uit Anjum vertelden hun verhaal. Burt verloor zijn moeder aan de gevolgen van corona en Lolkje was zorgmedewerker in Meckema State in Kollum waar mevrouw Sijtsma toen woonde. ,,Us mem fûn de iensumens slimmer as de corona. Se is úteinlik ek ferstoarn oan de naweeen fan corona yn kombinaasje mei iensumens’’, vertelt Burt. Hij is Lolkje nog altijd dankbaar voor de zorg die zij aan zijn moeder heeft verleend.

Eerste exemplaren
Beide burgemeesters blikten terug op de coronatijd die zowel voor veel verdriet als ook voor creativiteit in de regio heeft gezorgd. Zij staan ook in het boek met een uitgebreid interview. Agricola overhandigde de eerste boeken aan Hinke de Boer en Aafie de Roos van Brugchelencamp in De Westereen.

Kramer gaf het boek aan Gerbrecht van der Meulen die -weliswaar onherkenbaar in beschermingspak – voorop het boek staat. Tot slot kregen de aanwezige zorgmedewerkers allemaal een boek en werd er nog één keer hard voor hen geklapt, net als in de coronatijd.

Boek online en in de bieb
,,Wy woene fan dit boek gjin kommersjeel projekt meitsje’’, aldus Pieter Jan Heidstra tijdens de presentatie. Het coronaboek is daarom niet te koop. De beide gemeenten zijn eigenaar van het boek en geven het cadeau aan de zorgmedewerkers uit de regio die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen het coronavirus. Daarnaast is het coronaboek te vinden in de bibliotheken van Dokkum, Kollum en De Westereen. Ook bij het streekarchief komen diverse exemplaren te liggen omdat het boek vooral ook bedoeld is als historisch document. Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het boek is het vanaf maandag 29 januari online te lezen op de websites van de gemeenten (dantumadiel.frl en noardeast-fryslan.nl) en van de Westereender (westereender.nl).