KOLLUMERZWAAG – Zaterdag 27 april, Koningsdag, om 12.15 uur vindt de dertiende editie van de inmiddels traditionele Wrotrun door heel Kol- lumerzwaag plaats. Er wordt gestart in twee categorieën, namelijk een wedstrijdrun en een recreatieve run.

De afstand van beide runs is ongeveer 8,5 kilometer. Om 12.15 uur gaat de wedstrijdrun van start en vervolgens om 12.45 uur de 1e groep van de re- creatieve run, over dezelfde afstand. Daarna start er ieder half uur een groep van maximaal 200 deelnemers van de recreatieve run. Er is ook dit jaar weer veel animo voor de Wrotrun, survival op zijn Fries, volgens de or- ganisatie. Omstreeks 14.00 uur is de huldiging van de wedstrijdrun.’

Sinds 2006 wordt de Wrotrun geor- ganiseerd door een zestallig bestuur uit Kollumerzwaag en omstreken. De Wrotrun was in eerste instantie een recreatieve survivalrun die door heel Kollumerzwaag gaat en geschikt voor jong en oud. Sinds vorig jaar is er ook sprake van een wedstrijdrun. Tijdens de eerste editie van deze survivalrun begon de organisatie met 60 deelne- mers. Nu, 12 jaar later, zijn dat er ruim 600 en ze komen overal uit Nederland vandaan om mee te doen. Elk jaar groeit het aantal deelnemers en wordt ook de organisatie weer geprofessio- naliseerd.‘We mogen trots zijn op eenactiviteit als deze in Kollumerzwaag’, aldus het bestuur.

De survival op zijn Fries is toegan- kelijk voor recreanten van jong en oud. Er wordt gestart in twee catego- rieën, namelijk een wedstrijdrun en een recreatieve run. De afstand van beide runs is ongeveer 8,5 kilometer. De wedstrijdrun is bedoeld voor ge- trainde atleten die het parcours zo snel mogelijk af willen leggen. De minimumleeftijd bedraagt 12 jaar.

De recreatieve run is bedoeld voor deelnemers die de intentie hebben het parcours te voltooien. De hinder- nissen van de recreatieve run zijn iets makkelijker dan bij de wedstrijdrun. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen al- leen meedoen onder begeleiding van een volwassene. Voor beide runs geldt dat er gestart wordt in een massastart. Alle deelnemers starten in groepen van maximaal 200 man.
Afhankelijk van het aantal deelnemers bij de recreatieve run kan worden be- sloten om in meerdere groepen te starten. De deelnemers zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Door deze activiteit probeert stich- ting de Wrotrun de leefbaarheid in Kollumerzwaag te vergroten. Met o.a. de steun van het dorpshuis De Trije Doarpen, het Plaatselijk Belang, OVK, de Oranje Vereniging en sponsoren lukt het om een spektakel als dit op touw te zetten.

Hiernaast worden er ook elk jaar weer sponsoren gevraagd voor bijvoorbeeld het gebruik van materiaal en de lunchpakketten voor de vrijwilligers. Zolang het evenement elk jaar groeit is het ook van belang dat er voldoende sponsoren worden gevonden om te helpen met de kosten die erbij komen kijken. Het bestuur van de Wrotrun is verheugd te mogen melden dat Gommers Houtbouw ook dit jaar weer hoofdsponsor is van de Wrotrun.