PAESENS-MODDERGAT – Achter de zeedijk bij Paesens-Moddergat gaat in september iets bijzonders gebeuren. Voor het eerst wordt daar de indrukwekkende filmische opera Peter Grimes van de Engelse componist Benjamin Britten op deze manier in de open lucht uitgevoerd. Een herkenbaar verhaal, met topartiesten uit de Nederlandse opera, een orkest, een koor en als achtergrond het ruige Waddengebied. ,,Asto dit ien kear yn dyn libben meimeitsje wolst, moatst dizze kâns net oan dy foarby gean litte’’, aldus uitvoerend producent Anke Bijlsma. De eerste 12.000 kaarten zijn al verkocht.

De locatie waar de Wadopera wordt opgevoerd is voor Anke Bijlsma uit Nes meer dan bekend. In 2007 werd op dezelfde plek het theatraal requiem Oer de Seedyk opgevoerd. ,,Myn rol is no hiel oars. Doe wie ik organisator en regisseur, no bin ik net út de artistike ynfalshoeke belutsen, mar mei ik as spin yn it web de hiele regio by dit evenemint helje.’’ Een rol die Anke op het lijf is geschreven, want, zo zegt ze zelf: ‘ik wol dat de regio hjir wat oan oerhâldt’.

‘It ferhaal sil foar minsken út dizze regio werkenber wêze’

Initiatiefnemer van de Wadopera Peter Grimes is de Friese dirigent Arnaud Oosterbaan, oprichter en artistiek leider van Stichting Nootstroom. Hij heeft het voor elkaar gekregen om een professioneel team van 150 zangers, acteurs en musici bij elkaar te krijgen. Paul Carr uit Cornwall is regisseur. Hij heeft een bijzondere band met de opera Peter Grimes. Zijn moeder zong de rol van schooljuffrouw Ellen Orford uit Peter Grimes bij de Royal Opera House in Londen, terwijl ze zwanger was van Paul. In Moddergat wordt deze rol vertolkt door de Nederlandse sopraan Jeannette van Schaik. Zij kan zich helemaal uitleven als een van de laatste dorpelingen die nog gelooft in de onschuld van de visser Peter Grimes. De titelrol wordt vertolkt door de Nederlandse operazanger Albert Bonnema. ,,It ferhaal sil foar minsken werkenber wêze om’t it oer in doarpsmienskip giet dêr’t minsken oer inoar oardiele. In ûnderwerp dat hiel universeel is’’, zegt Anke Bijlsma.

Vanwege corona is de Wadopera een jaar uitgesteld. Het was nog lange tijd onzeker of het evenement door kon gaan, maar met bepaalde aanpassingen is het nu mogelijk. ,,Wy bliuwe de lanlike rjochtlinen oer corona folgjen. It skoft hawwe wy derút helle omdat minsken dan net yn in heal oere allegear fan de iene kant fan de seedyk nei de oere hoege. Dêrtroch moatte taskôgers wol langer sitten bliuwe, mar it foardiel is dat minsken dan yn it ferhaal bliuwe. Boppedat hawwe wy keazen foar lúkse stuollen dy ‘t noflik sitte.’’ Om de avond compleet te maken kun je vooraf dineren of eten halen bij één van de verschillende foodtrucks. Dit alles wordt geregeld door Brouwerij Dockum in samenwerking met horeca uit de regio.

Samenwerking met ‘mienskip’
Bijzonder is de samenwerking met de ‘mienskip’. Zo stelt een boer – Sieger Talsma – zijn land beschikbaar voor het parkeren. Agrarisch Collectief Waadrâne zorgt voor een omheining met mooie bloemen. Een deel van de opbrengst van het parkeergeld gaat naar de jeugdactiviteiten van PaesensModdergat en een ander deel gaat naar KNRM-station Lauwersoog. ,,Sa hat elkenien baat by de Wadopera’’, stelt Anke. Het mooiste vindt ze zelf de samenwerking rondom het educatieproject met Opus 3, Theaterkerk Nes, museum ’t Fiskerkshúske, NME De Klyster en Friese Poort Dokkum om op die manier ook basisschoolleerlingen en middelbare scholieren bij het culturele evenement te betrekken.

Het thema van deze zogenaamde cultuurdagen is ‘Wad aan verhalen’. Kinderen duiken in de verhalen van het wad door naar de voorstelling ‘Wat ’n wad’ van Pier21 te kijken in Theaterkerk Nes. Daarna volgen ze twee workshops op de locatie van de Wadopera. Eén workshop richt zich op muziek, de andere staat in het teken van de natuur óf geschiedenis rondom het Wad. ,,Wy ha no al mear as 700 oanmeldings.’’

Anke weet inmiddels dat niet alleen de mensen uit de regio de Wadopera bezoeken, maar ook toeristen. Voor hen zijn er speciale arrangementen samengesteld met B&B’s en hotels uit de regio, zoals de Abdij in Dokkum. ,,Wy hoopje dat de minsken ûnder de yndruk binne fan dit gebiet en dat se wer-
om komme. Sa kinne in soad minsken harren ynkomsten hjir út helje.’’ De samenwerking tussen Arnaud Oosterbaan en Anke Bijlsma verloopt zo goed dat ze alweer plannen aan het smeden zijn voor een nieuw project. ,,Miskien oer trije jier… ik ferklap noch neat, mar ien ding is seker. Ek dát wurdt in kultureel evenemint yn ús prachtige gebiet om noait te ferjitten.’’

Anke Bijlsma betrekt als spin in het web de hele regio bij de Wadopera.