DE WESTEREEN/RINSUMAGEAST – Blomkje & Wenje, zo heet het bedrijf van de 43-jarige Pietrik Elzinga – Postma uit De Westereen. Zij verkoopt workshoppakketten waarmee mensen zelf hun krans of groendecoraties kunnen maken. De belangstelling is groter dan verwacht. Mensen uit binnen en buitenland weten Pietrik inmiddels te vinden.

Tekst: Klasina van der Werf

Pietrik groeide op in Rinsumageast waar ze als klein meisje altijd al aan het ‘knutselen’ was met bloemetjes en schelpen. ,,Ik plukte blomkes by in oar út de
tún en makke der moaie boskjes fan en dy ferkocht ik foar in dûbeltsje’’, lacht
Pietrik. Tien jaar geleden begon ze haar eigen blog. Ze maakte in die tijd huisjes, slingers of raamluikjes van hout en dan in combinatie met bloemen. ,,Ik hie mear gereedskap as myn man’’, vertelt Pietrik. Een jaar later maakte ze voor het eerst kransen van eikenbladen. Dat was tijdens haar zwangerschapsverlof. Pietrik is geen stilzitter en toen ze ontdekte dat in de omgeving eikenbomen werden gekapt vanwege de komst van de Centrale As ging ze er naar toe om bladeren te zoeken. Van kosteloos materiaal maakte ze de mooiste kransen en daarmee inspireerde ze haar volgers op sociale media.

Markten en workshops
De vraag naar haar kransen nam toe waardoor Pietrik zich in 2015 inschreef bij de Kamer van Koophandel onder de naam Blomkje & Wenje. Vanaf dat moment kocht ze haar materialen in bij de veiling en stond ze op markten en fairs om haar zelfgemaakte kransen vol groen te verkopen. ,,Op dy merken kaam ik der al gau efter dat der belangstelling wie fan immen om sels krânsen te meitsjen.” Zo kwam Pietrik op het idee om workshops te geven om mensen te helpen bij het maken van hun eigen kransen. Ze begon thuis, maar al snel werden de groepen groter en gaf ze workshops bij de Zilveren Maan, de Hossebos, verzorgingshuizen maar ook
bij het gemeentehuis in Damwâld aaneen groep van veertig dames.

 

,,Dat wie prachtich om te dwaan. Ik fûn it foaral moai om te sjen hoe’t elkenien fan itselde materiaal in ferskillende krâns makke. De ien hiel útbundich en in oar just strak. Mar úteinlik gie elkenien mei in selsmakke krâns de doar út. Dêr koe ik fan genietsje.’’

 

Webwinkel dicht
Naast het geven van workshops had Pietrik ook haar eigen webwinkel opgezet, waar ze kransen verkocht, maar dat werd zo’n groot succes dat ze moest kiezen: haar baan opzeggen of stoppen met de webwinkel. ,,Ik wurkje mei hiel folle willeas kommunikaasje-adviseur by de provinsje. Dêr leit myn hert en Blomkje & Wenje is myn passy’’, legt Pietrik uit. Ze besloot daarom de webwinkel te sluiten en geen kransen meer te maken. Wel gaf ze nog workshops. Maar toen kwam corona. ,,Ik moast 150 kursisten ôfsizze en hie al it materiaal al ynkocht.’’ Pietrik bedacht daardoor om instructiefilmpjes op YouTube te zetten zodat mensen hun eigen kransen of toef konden maken. Dat werkte hartstikke goed met als gevolg dat ze nu alleen nog workshoppakketten verkoopt waarmee mensen zelf aan de slag kunnen gaan. Mensen kunnen via Instagram of Facebook contact met haar opnemen en kiezen uit verschillende pakketten. ,,It rint echt stoarm. Sels minsken út België, Dútslân en Oostenryk witte my te finen en der wie ek al belangstelling út Yslân.’’

 

 

 

 

Winterkrans en toef
In de weekenden heeft Pietrik het nu druk met het samenstellen en inpakken van de workshoppakketten die ze via de PLUS supermarkt in De Westereen verstuurd naar haar klanten. ,,De gearwurking mei de minsken fan de PLUS is geweldich’’, stelt Pietrik die vooraf een seintje geeft als ze eraan komt met haar dozen. Voor mensen uit de buurt heeft ze speciale data waarop klanten hun pakketten bij haar kunnen afhalen. ,,Ik ha gjin fysike winkel en dat is in bewuste kar want ik ha in
baan én in húshâlding mei bern en dy gean foar.’’ Het meest populair zijn op
dit moment de sobere winterkrans en de toef met bellen. Maar ook de Asparagus kerstboompjes zijn populair. De producten die ze maakt bleven ook bij woonbladen niet onopgemerkt. Haar kransen verschenen in landelijke bladen als Wonen Landelijke Stijl, VT Wonen en Daphnes Diary. Het aantal volgers op Instagram is voor Pietrik al opgelopen tot 21.000 en op Facebook zijn dat er 9.000.

Je zou het een uit de hand gelopen hobby kunnen noemen, maar Pietrik hoopt
dat het vooral een hobby zal blijven. ,,Derom ha ik gjin webwinkel mear en
ek bin ik ophâlden mei de fysike workshops. Ik hoopje foaral oaren te ynspirearjen en hâld mei elkenien persoanlik kontakt. As se dan in foto fan hun krâns stjoere dêr’t se grutsk op binne, dat fyn ik it allermoaiste.’’

Nieuwsgierig? Volg Pietrik op Facebook en Instagram via Blomkje & Wenje.