DE WESTEREEN – ‘Ik wist het niet, maar als ik van tevoren had geweten dat dit theaterspektakelstuk Salomon op het programma zou staan, dan was de rol van Salomon spelen zeker op mijn bucketlijst gekomen. Ik ben ontzettend blij met deze rol, maar ook met de realisatie van het totaal. Ik voel het Salomon’s bloed in mijn aderen, ik stam zelf af van Salomon en De Westereenders, de mensen uit de regio die betrokken waren bij het Kollumer Oproer.

Ik voel wat zij ook voelden, ik ben een van hen: opstandig, een losbol en kan niet tegen onrecht. Een man van deze streek,’ aldus Syb van der Ploeg, de man die Salomon speelt tijdens het theaterspektakelstuk met de gelijkna- mige naam. ‘Eigenlijk stond deze re- gio als enige voor Oranje. Door hun strijd bleven de Oranjes uiteindelijk in Nederland. Ik vind dan ook dat Ko- ning Willem-Alexander naar Kollum moet komen om hierbij te zijn.’

‘Een droomrol, een ultieme uitdaging in een schitterend verhaal en spekta- kel, met veel muziek. Ik heb er altijd al van gedroomd en over gedacht, dat er ooit nog eens iets met het Kollumer Oproer gedaan zou worden en dat ik dan Salomon mocht zijn. Ik voel veel verbintenis met Salomon en de men- sen die er verder bij betrokken zijn. Logisch waarschijnlijk, want ik heb Salomon’s bloed in mijn aderen stro- men. Zijn karakter en mijn karakter liggen dicht bij elkaar. Voor mijn rol als Salomon kan ik dus gewoon zijn, wie ik ben. Ik hoef mij niet in te leven in de persoon Salomon en bovendien spreek ik de taal van De Westereen- ders, die uit het dorp waar ik tenslotte jarenlang heb gewoond. Ik geniet ervan dat er diverse talen gebruikt worden, naast het Fries, Nederland en Frans, ook de regionale dialecten, zoals het Kollumers en het Wester- eenders. Je moet, als je dit wilt bren- gen, authentiek proberen te blijven.

Anderzijds is Salomon absoluut niet een verhaal dat alleen in die tijd blijft hangen, er is wel degelijk verbonden- heid met deze tijd. Het antisemitisme is nog steeds actueel,’ aldus de zanger, die bijna lyrisch wordt als Salomon ter sprake komt.
‘Gelukkig zijn we in een vroeg sta- dium benaderd, kon ik nog inspraak hebben in het contracteren van bij- voorbeeld mensen als Johannes Rijp- ma en Piter Wilkens. Gelukkig waren toen Thijs Meester en Carla de Brui- ne al vastgelegd. Mensen afkomstig of nog wonend in Kollum. Ik denk dat het een uitstekende zaak is om een goede cast op te bouwen, met mensen uit de regio, die hun sporen inmiddels hebben verdiend, daar centraal in. Zij kennen de streek, de taal, de mensen en hun gewoontes en mentaliteit. Hierdoor bereik je toch meer wat je eigenlijk voor ogen staat. Het verhaal authentiek brengen,’ aldus de man, die de absolute hoofdrol heeft. Niet alleen als zanger van de zeer succes- volle band De Kast, maar die zich op meerdere fronten heeft bewezen. Syb van der Ploeg was in 2011 Jezus in The Passion, speelde in de rockopera Nostredamus, de musical Rembrandt, in Sonneveld voor altijd en in Motel Westcoast. Hij ís muziek, een crea- tieve muzikale veelvraat, die in wat hij ook aanpakt, zich voor meer dan de volle 100 procent geeft.

De frontman van de nationale top band De Kast weet zich op het podi- um gesteund door louter vakmensen en bijzonder gedreven vrijwilligers, die er met elkaar een onvergetelijk spektakel van zullen maken. Aan het enthousiaste pleidooi van Syb van der Ploeg zal het zeker niet liggen. ‘Ik heb heel veel goede mensen en boeiende aspecten om mij heen. Echt, het is een droom, mijn leven krijgt hier- door nog meer grip op het verleden. Mocht ik een aantal jaren geleden in 2013 een rol spelen in Bonifatius in Dokkum, de stad waar ik geboren ben en een aantal jaren heb gewoond, nu dus de prachtige rol van Salomon uit het dorp waar ik getogen ben. Saillant detail: mijn ouders hebben in de Salo- mon Levystraat gewoond. De muziek is van De Kast, waarmee ik volgend jaar dertig jaar speel en waar mijn neef Peter ook al die jaren in verte- genwoordigd is. Het past dan toch al- lemaal in elkaar als een puzzel, vooral als je je dan realiseert dat Kees Bode ook nog in Kollum woont. Het moet gewoon zo zijn! Voor mij is het puur genieten, maar ik weet zeker dat dit voor iedereen geldt. Er komt veel mu- ziek in voor, dan is het prachtig dat je vertrouwde mensen om je heen hebt, waarmee je muzikaal op een lijn zit. Sijtze Boersma is een geweldige tekst- schrijver, vooral in het Fries. Iemand die zeker ook niet vergeten mag wor- den is saxofonist Hubert Heeringa, uniek in Nederland.’

‘We staan er met zijn allen voor. Het wordt uniek, dat is zeker. Voor mij is het een uitdaging, zoals ik die graag wil. In dit geval kan ik echter beter spreken: voor ons allen is het een uitdaging. Genieten, naast muziek, staat op dezelfde lijn in een verhaal dat zeker een boodschap heeft en heden en verleden met elkaar verbindt. Een verhaal waarin de regio, Jan Binnes en Salomon Levy worden belicht op een manier die ze zeker verdienen,’ besluit Syb het verhaal.

Lytse Salomon
17 maart, een belangrijk dag voor het theaterstuk. De zoektocht naar Lytse Salomon uit Hessen beleeft zijn slot- dag. In het Badhûs in De Westereen worden een aantal jongens uit de regio verwacht om uiteindelijk de jongen die het meest geschikt geacht wordt voor deze rol uit te kiezen. Syb van der Ploeg: ‘We willen er een gezellige en mooie dag van maken. Natuurlijk gaan we ook even door de Salomon Levystraat in De Westereen’.