KOLLUM – Rijwielhandel Luinstra bestaat 20 jaar en dat gaan ze vieren.
Vanaf het Paasweekend zijn er twee weken lang – van 18 april tot en met
30 april – jubileumacties in de winkel. Nieuwsgierig naar de actie? Kom
vooral langs.

Sinds begin vorig jaar runnen Loekie Visser, Jellie Luinstra en dochter Joukje Luinstra de fietsenzaak in het hartje van Kollum met z’n drieën. Oprichter Eddie Luinstra is vorig jaar overleden. Een groot gemis, zowel voor de familie als voor de klanten. ,,In soad klanten kamen spesjaal foar ús heit. Hy makke mei elkenien altyd in praatsje. Ek de lêste jierren doe’t er al mei pensjoen wie kaam hy noch altyd yn de winkel. It wie syn lust en syn leven, hy koe it net loslitte’’, vertelt Jellie Luinstra. Ondanks het gemis hebben Jellie, Loekie en Joukje besloten om het jubileum toch te vieren. ,,Us heit sei ek altyd, elk feestje moatst fiere.’’ In elk geval krijgen klanten bij aankoop van een fiets een mooi bos bloemen.

Fietsverhuur
Eddie Luinstra begon zijn fietshandel twintig jaar geleden naast zijn werk. Hij verkocht de fietsen eerst thuis en knapte ze op. Het liep zo uit de hand dat hij besloot om voor zichzelf te

beginnen. In 2002 begon hij met een kleine fietswinkel, op de plek waar nu Buitengewoon Mooi is gevestigd. Een paar jaar later verhuisden ze naar het huidige pand aan de Voorstraat. Jellie en Loekie kennen elkaar van de fietsenzaak. Hij hielp de familie Luinstra met installatiewerk en zo raakten ze met elkaar in gesprek. Loekie werkte 27 jaar op de verkoopafdeling bij Biddle in Kootstertille. Hij heeft een paar jaar geleden het stokje overgenomen van Eddie. Jellie hielp haar vader altijd al in de zaak. Nu runnen Jellie en Loekie de zaak samen met dochter Joukje, die daarnaast ook nog een opleiding tot onderwijsassistent volgt. ,,Mar as ik gjin skoalle of staazje haw, bin ik yn ‘e winkel te finen’’, lacht Joukje. Zij houdt zich vooral bezig met de fietsverhuur. ,,Ferline jier binne wy dêrmei begûn en it wie fuortendaliks in grut sukses.’’

Fietsen gewild
Sinds de nieuwe eigenaren de zaak hebben overgenomen gaat het als een speer met de fietshandel. Eerst was het druk in de coronatijd en nu zijn fietsen als gevolg van de hoge brandstofprijzen enorm populair. Vooral elektrische fietsen. ,,Dochs hawwe wy ek soargen, want it is tsjintwurdich dreech om bepaalde ûnderdielen te krijen en de levertiden fan guon fytsen binne langer.’’ Rijwielhandel Luinstra onderscheidt zich door de goede service die ze bieden. Zo hebben ze nog steeds een breng- en haalservice voor de fietsen die gerepareerd moeten worden. ,,Daar kunnen we nog wel een chauffeur voor gebruiken’’, zegt Jellie Luinstra. Hendrik Elzinga en Bas Luca de Vries zijn verantwoordelijk voor de werkplaats. Jellie: ,,Tegearre foarmje we in goed en gesellich team. Mei ús allen probearje wy dit bedriuw fan ús heit sa goed mooglik troch te setten.’’