Sinds de aanleg van de Sintrale As hebben de aanwonenden van de Miedloane te maken met grote overlast door uitzonderlijke toename van het aantal verkeersbewegingen. Woensdag 14 oktober jl. heeft de gemeente het definitieve schetsontwerp toegezonden aan de vertegenwoordigers van de buurt en dorpsbelangen De Westereen.

Drempels en versmallingen
Het plan is in de afgelopen maanden door de gemeente opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van de buurt en dorpsbelangen. Dit alles heeft in een goede sfeer plaatsgevonden. Via een brainstormsessie en een eerste concept-schets is men nu gekomen tot een definitief schetsontwerp. In het ontwerp zijn opgenomen het aanpassen en plaatsen van drempels en het aanleggen van twee versmallingen. Dit plan zal door de contactpersonen van de buurt en dorpsbelangen worden voorgelegd aan hun achterban.

Uitvoering

Doel is dat de gemeente eind dit jaar start met de voorbereidingen. De aanbesteding is gepland voor begin 2021, waarna de uitvoering in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden.