In de dorpen Driezum-Wâlterswâld is een groepje mensen actief bezig met de Dorpsontwikkelingsmaatschappij. Voorzitter Ulke van der Bij steekt als één van de leden veel energie in het dorp. ,,Met de DOM zetten we onze dorpen weer beter op de kaart. We verwachten hiermee voor en met onze dorpen een aantal mooie voorzieningen te kunnen realiseren’’, stelt hij. Eén van de plannen van de DOM Driezum-Wâlterswâld en grote wens vanuit het dorp is een nieuwbouwwijk met veertig bouwkavels aan de zuidoostkant van Driezum.

De belangstelling voor de bouwkavels – voor zowel vrijstaand als twee-onder-een-kap – was groot tijdens de informatiebijeenkomsten die in 2019 en onlangs in het dorp werden gehouden.  ,,Het is alweer vijftien jaar geleden dat er nieuwe huizen in Driezum zijn gebouwd’’, stelt Ulke van der Bij. Met een aantal omwonenden is contact over hun zorg en wensen bij dit woonplan. Nu duidelijk is geworden dat er grote behoefte is aan nieuwbouwwoningen in Driezum gaat de DOM xde bestemmingsplanfase in. Dit wordt samen met de grondeigenaar opgepakt. De gemeente Dantumadiel speelt daarin een beslissende en faciliterende rol. ,,Het initiatief voor dit nieuwbouwplan komt bij het dorp en ons vandaan’’, benadrukt Ulke. Hij is positief over de samenwerking met de gemeente Dantumadiel. ,,Onze gemeente komt soms wat negatief in het nieuws, maar de wil is er wel. Soms zou ik willen dat zaken sneller worden opgepakt, maar dit soort processen duren nu eenmaal lang.’’

Doarpspoarten

Een ander project dat vanuit de DOM geïnitieerd is het realiseren van dorpspoorten bij de zeven invalswegen van Driezum en Wâlterswâld. De kunstwerken worden gemaakt van cortenstaal en beelden alle zeven iets uit wat met de historie van de dorpen te maken heeft. Zo worden er kunstwerken gemaakt rondom de Paardendagen, cichorei, de Kennedymars en de baron van Sytzama. Aansluitend wordt hier een lesbrief bij gemaakt voor de kinderen van de basisschool zodat zij ook meer komen te weten over de geschiedenis van hun dorp. Ulke: ,,De subsidieaanvragen voor dit project lopen nog, maar de verwachting is dat de poorten er volgend jaar staan.’’

Dreame & Dwaan

Een project dat inmiddels is uitgevoerd is een energieproject om de energietransitie voor woningen te stimuleren. Samen met lokale ondernemers hebben tientallen dorpsbewoners een gratis energiescan laten uitvoeren. ,,Deze actie heeft een mooie beweging op gang gebracht om het verduurzamen van de woningen te stimuleren.’’ Tot slot zijn er plannen voor de aanleg van een fitnessbaan, speeltoestellen en een pluktuin in het Driezumer Bosk bij Rinsma State. ,,Dat ligt nu even stil omdat er tegelijkertijd ideeën zijn voor meer aanlegplaatsen voor boten bij het natuurgebied Rinsma Pôle, een betere zwemlocatie en mogelijk ook een aantal recreatiewoningen. Dit zijn meer plannen voor de langere termijn. Zo praten we binnenkort ook met diverse partijen over een Multifunctioneel Centrum voor beide dorpen. ,,Verder willen we de jeugd betrekken bij het dorp. Wij gaan hen vragen wat zij belangrijk vinden in het dorp en de afspraak is dat we de wens die straks het hoogste op hun lijstje staat proberen te bereiken. Dreame & Dwaan is het motto van onze DOM. Zo zijn al onze plannen met een droom begonnen.’’