DE WESTEREEN De Buurtkamers in De Westereen, Dokkum, Kollum, Holwerd, Wâlterswâld en Burgum blijven open, ook in coronatijd. Juist nu voelen mensen zich eenzaam doordat veel activiteiten wegvallen en sociale contacten ook wegvallen. ,,In de Buurtkamers kunnen mensen elkaar op een veilige manier ontmoeten’’, vertellen Yolanda Dijkstra en Mea Groenendaal.

De Buurtkamer is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zo naar binnen mogen lopen. De ruimte is letterlijk en figuurlijk laagdrempelig, er zijn geen (fysieke) drempels en voor consumpties (koffie of lunch) en activiteiten wordt slechts een kleine vergoeding gevraagd. Projectmedeweker Yolanda Dijkstra is blij dat het nog steeds lukt om de Buurtkamers open te houden. ,,Mark Rutte heeft duidelijk gezegd hoe belangrijk het is dat deze activiteiten in buurthuizen door gaan, gezien het maatschappelijke nut. Tijdens de eerste lockdown moest de Buurtkamer wél dicht en dat hebben we gemerkt. Het ging niet goed met veel mensen, eenzaamheid en depressies kwamen om de hoek kijken, of erger…’’, vertelt Yolanda.

Buurtkamers succesvol
Projectleider Mea Groenendaal voegt er aan toe dat het bijzondere van de Buurtkamer is dat deze mede draaiende wordt gehouden door vrijwilligers die op deze manier kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het gaat om mensen die zich aanmelden bij het Vrijwilligerssteunpunt om via vrijwilligerswerk weer iets te gaan doen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben. ,,De Buurtkamer is dus niet alleen waardevol voor de bezoekers, maar ook voor de vrijwilligers’’, legt Mea uit.
Omdat Stjoer en Stichting Welzijn Het Bolwerk samenwerken is er veel contact met de netwerkorganisaties van Het Bolwerk. Op die manier worden andere organisaties bij de Buurtkamers betrokken. Wanneer bezoekers met een vraag komen kunnen ze snel verder geholpen worden door de juiste mensen.

Andersom werkt het ook. Wanneer de thuiszorg iemand tegenkomt die wat te vaak alleen thuis zit en wat gezelligheid om zich heen wil, kan de medewerker vertellen over de Buurtkamer.

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de eerste Buurtkamer in De Westereen werd opgezet door Stichting Welzijn Het Bolwerk en Stjoer. Al vrij snel daarna volgde er een Buurtkamer in Dokkum. Het project blijkt een succes te zijn. De bezoekersaantallen in zowel de Buurtkamer van Dokkum als De Westereen stijgen. Gemiddeld komen er rond de 25 bezoekers. In deze Coronatijd ligt het aantal rond de 10 bezoekers.

Warm applaus
Inmiddels zijn er soortgelijke Buurtkamers in Burgum, Kollum, Wâlterswâld en Holwerd opgezet. Door corona komen er minder bezoekers, maar de mensen die er komen vinden het heel fijn dat de Buurtkamer sinds de eerste lockdown altijd open is gebleven. Yolanda: ,,De eerste keer na de lockdown kregen we zelfs een warm applaus, zo dankbaar waren de mensen dat we weer open waren. Voor sommigen zijn wij de enige mensen die ze in een week zien. Onze bezoekers en vrijwilligers hebben dat moment in de week nodig. Even er uit, onder de mensen. Het lijkt misschien klein, maar het is voor veel mensen zo groot. Ik hoor van bezoekers dat ze het fijn vinden om even te kunnen praten, even hun eigen vier muren te ontvluchten. Dat doet mensen goed, ze kijken er naar uit. Laatst zei iemand: dit is de eerste keer deze week dat ik met iemand spreek, dat ik mijn stem gebruik.’’

‘Voor sommigen zijn wij de enige mensen die ze in een week zien’

Veiligheidsregels
Mea Groenendaal stelt dat de regels van het RIVM goed in acht worden genomen. Er wordt goed rekening gehouden met de maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. Mensen moeten zich vooraf aanmelden, handen wassen en als ze lopen een mondkapje dragen. ,,We hebben wekelijks contact met de gemeente en de Veiligheidregio Fryslân over de regels’’, zegt Mea. Het organiseren van activiteiten staat op een laag pitje. ,,Wel houden we bijvoorbeeld een bingo of een quiz. Als mensen tijdens de activiteiten maar kunnen blijven zitten. Verder gaan de wekelijkse wandelingen gewoon door, want die zijn buiten. Veiligheid staat voorop’’, zegt Mea. ,,Ik ben blij dat de Buurtkamers open kunnen blijven. Het geeft me energie om mensen in hun kracht te zetten. Ik kijk er naar uit dat we straks weer op de oude voet verder kunnen, zonder corona. Dan kunnen we weer groeien’’, zegt Yolanda.

Kom langs bij de Buurtkamer
Wil jij een keer langskomen? Je vindt een Buurtkamer in Dokkum, de Westereen, Kollum, Holwerd, Wâlterswâld en Burgum. Meld je voorafgaand aan een bezoek wel even aan via 06 – 39 738 222 of via info@debuurtkamer.com Meer informatie over de Buurtkamer vind je op www.debuurtkamer.com