BUITENPOST – Het speciale programma van het Lauwers College voor een betere doorstroom van mavo/tl-leerlingen naar de havo is een succes. De leerlingen hebben baat bij de extra begeleiding en pakken het ook goed op. ,,Het is een waardevol steuntje in de rug.”

Soms weten leerlingen zelf niet wat ze allemaal kunnen en waartoe ze in staat zijn, aldus de groep docenten rond het @havo-programma. Voor ouders en leerlingen van alle scholen uit de regio die overwegen om een overstap naar de havo te maken, houdt het Lauwers College op woensdag 20 januari een online-informatiebijeenkomst over @havo. Op deze avond zullen ook leerlingen die het @havo-programma volgen, vertellen over hun ervaringen.

Het Lauwers College kwam twee jaar geleden in actie om leerlingen met een mavo/tl-diploma enthousiast(er) te maken voor een havo-vervolg. Voor veel leerlingen is de stap van de mavo naar de havo een lastige, was en is de ervaring ook op de christelijke scholengemeenschap met vestigingen in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk.

Door ondersteuning op tal van terreinen aan te bieden, moeten mavisten de overstap naar de havo succesvol kunnen maken, is de overtuiging van het Lauwers College. Het gaat hierbij om coaching bij leervaardigheden en bij aspecten als planning, huiswerk maken, ambitie, motivatie, zelfstandigheid en discipline. Knelpunten kunnen zo op een juiste manier worden getackeld, stelt de school over de werkwijze.

De praktijk wijst uit dat de extra begeleiding van de leerlingen die van de mavo/tl naar de havo van het Lauwers College overstappen, vruchten afwerpt. Na het eerste jaar @havo was er sprake van fraaie resultaten. Het leeuwendeel van de leerlingen met een mavo/tl-achtergrond ging met een mooi rapport van havo 4 naar havo 5. ,,Er zit een enorme potentie in de leerlingen. Het is mooi om deze kansen te benutten”, aldus coach Marco Veenstra, die voordat hij havo-docent werd jarenlang op de mavo lesgaf.

Daarnaast was er sprake van een grote instroom in het huidige cursusjaar. In september ging de @havo-groep van start met maar liefst 27 leerlingen. ,,Dat is een flinke stijging ten opzichte van het eerste jaar”, aldus Veenstra. ,,En dat ondanks de krimp…”

Meer informatie over het @havo-programma is te vinden op de website www.lauwerscollege.nl/van-mavo-naar-havo. De school stelt het op prijs dat leerlingen en/of ouders zich aanmelden voor de infoavond op 20 januari. Dat kan via genoemde site.

Voor de komende maand staat er ook nog een @havo-doedag op het programma. Deze middag op woensdag 17 februari probeert het Lauwers College in het schoolgebouw aan De Hoefslag in Buitenpost te houden. De precieze uitvoering en invulling hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus en de RIVM-richtlijnen.