KOLLUM Met het slaan van de eerste heipaal is de bouw van het Kindcentrum in Kollum van start gegaan. Een bijzonder moment. Vooral als je bedenkt dat de eerste plannen voor dit centrum begin 2000 er al waren. De drie bestuurders blikken samen terug, maar kijken vooral ook vooruit.

Wat is het beste voor Kollum? Die vraag stond ruim vier jaar geleden centraal toen de plannen voor het Kindcentrum in een impasse waren geraakt. De gebouwen van zowel cbs Koningin Julianaschool als obs Professor Casimirschool waren afgeschreven. ,,De noodzaak voor een nieuw gezamenlijk gebouw was groot. Uiteindelijk heeft de gemeente ingestemd op voorwaarde dat we zelf zouden investeren in de peuteropvang in dit gebouw. Vanaf dat moment kwam ook Tiko Kinderopvang in beeld’’, vertelt Willem Wouda van de stichting Roobol (Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland). ,,Daar waren wij heel blij om. Een Kindcentrum waar kinderen van nul tot twaalf jaar terecht kunnen past bij deze tijd’’, voegt directeur Carin Doodeman van Arlanta eraan toe, de stichting die bestaat uit 23 christelijke basisscholen in Noardeast-Fryslân.

Samenwerking
Tiko herbergt de peuteropvang en een BSO-groep in het nieuwe gebouw. De andere groepen blijven op de huidige locatie aan de Voorstraat in Kollum. Het is de bedoeling dat de verschillende scholen straks zoveel mogelijk gaan samenwerken als ze eenmaal in het nieuwe gebouw zitten. Wouda: ,,De twee basisscholen blijven bestaan, maar de medewerkers gaan bepaalde ruimten delen. Zo hoeven we niet allebei een eigen koffieautomaat. We merken nu al dat de samenwerking goed gaat, dus dat is heel hoopgevend. Vanuit die samenwerking gaan we ook kijken hoe we als één organisatie naar buiten kunnen treden. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij voorop’’, zegt Wouda. Doodeman, die ervaring heeft met het samenvoegen van een openbare en christelijke basisschool in Holwerd, sluit niet uit dat de scholen in de toekomst mogelijk alsnog samengaan. ,,Het gebouw is in elk geval al zo ingericht dat de kinderen elkaar tegenkomen en samen kunnen spelen.’’ Directeur André de Jong van Tiko Kinderopvang stelt dat het kind altijd centraal moet staan. Hij is blij dat ook de peuters in hetzelfde gebouw als de basisscholen komen. ,,De lijnen voor de warme overdracht zijn nu kort. Hoe eerder je een passende aanpak kunt bieden, hoe beter dat is voor het kind’’, aldus De Jong.

Kollum groeit
Het mooie van de verschillende partijen onder één dak is volgens de bestuurders dat ze van elkaars expertise kunnen leren. ,,Wij kijken vanuit verschillende perspectieven naar de kinderen. Als ik zie hoe de medewerkers van de scholen met elkaar omgaan is dat een enorme verrijking.’’ Die samenwerking is volgens
de bestuurders ook voor de toekomst van groot belang. ,,Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden. Dat geldt ook voor de nabijgelegen nieuwe Campus Kollum. Ook met hen proberen we de verbinding te zoeken’’, stelt Wouda. Kollum groeit, dwars tegen eerdere prognoses in. ,, Op het laatste moment zijn er zelfs twee extra lokalen toegevoegd, want we groeien al uit ons jasje voordat het gebouw er staat.’’ Momenteel is het voor zowel de leerlingen als de docenten nog even behelpen. Zij maken dit schooljaar gebruik van het voormalige en aangepaste Lauwers College. Doodeman: ,,Het is een compliment waard hoe beide schoolteams zich tijdens de schoolvakantie hebben ingezet om op tijd te kunnen verhuizen. Daar heb ik echt respect voor. Dat mag best weleens gezegd worden.’’

In het schooljaar van 2020-2021 opent het Kindcentrum Kollum officieel haar deuren. Het Kindcentrum wordt gasloos en duurzaam gebouwd door Dijkstra Draisma.