Na de opening van de Centrale As is de verkeersdrukte op de Miedloane in De Westereen enorm toegenomen. Samen met een afvaardiging van de buurt en vanuit Doarpsbelang De Westereen is er door de gemeente gewerkt aan een maatregelenplan. De weg wordt vanaf april aangepakt.

Het toenemende aantal voertuigbewegingen zorgde bij de omwonenden voor veel overlast. Er komen meer, kortere en hogere drempels. Dit moet de snelheid van het verkeer straks gaan remmen en de automobilisten en het vrachtverkeer ontmoedigen. De entree van de bebouwde kom wordt vergelijkbaar met de komgrenzen van bijvoorbeeld de Broekloane, Tsjerkeloane en Koailoane bij Wâlterswâld. Richting de brug komen twee versmallingen.

Over de Miedloane is de afgelopen jaren veel geschreven en gesproken. Wethouder Kees Wielstra is verheugd dat er een oplossing gevonden is. “De Westereender Mieden is een prachtig gebied. We hopen met deze aanpassingen rust en veiligheid op de Miedloane te creëren, vooral voor de fietsers, voetgangers en aanwonenden”.

Het werk is inmiddels aanbesteed. Halverwege april start De Samenwerking BV uit Elsloo met de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk voor de zomervakantie afgerond.

EINDE PERSBERICHT


Nadere informatie bij Marten van der Meulen van Team Communicatie

tel. (0519) 29 88 88, e-mail: ma.vandermeulen@dantumadiel.frl

A title

Image Box text