FEANWÂLDEN/FEANWÂLDSTERWÂL – ,,Wy hawwe noch wat goed te meitsjen yn Feanwâlden.’’ Dat stelde wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel vorige week tijdens de startbijeenkomst over de brede school en andere voorzieningen in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. De bijeenkomst was vanwege de coronamaatregelen digitaal te volgen voor de dorpsbewoners, met Hielke Jan Ellens uit Buitenpost als presentator. ,,We hebben nog niks. Alle opties liggen open’’, aldus huisvestigingsadviseur Jos Wortelboer.

Lees verder onder de foto.

Eind december 2021 heeft de gemeenteraad van Dantumadiel ingestemd met de nieuwbouw van de twee basisscholen in het dorp. De huidige gebouwen van obs dr Theun de Vriesskoalle en cbs De Frissel zijn aan vervanging toe. Het uitgangspunt is dat de scholen onder één dak komen. Daar heeft de gemeenteraad geld voor gereserveerd. ,,Dat geld is er nu gelukkig. De laatste jaren moesten wij enorm veel geld besparen. We zijn van min 2 miljoen naar 6 miljoen in de plus gegaan’’, legt wethouder Rommy Kempenaar uit die Financiën in zijn portefeuille heeft. ,,Gelukkig leven we in een gemeente waarin mensen weten: in lyk man is in ryk man. Als kind leerden we al dat als de spaarpot leeg is, dat we dan geen geld kunnen uitgeven.’’

Naast de nieuwbouw van de basisscholen gaf de raad aan dat er moet worden gekeken naar sporthal Hoantserid en eventueel naar een plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten, jong en oud. ,,We hebben nog niks op papier; het is een blanco situatie. Voor de inwoners is er volop ruimte om dingen mee te geven die zij belangrijk vinden”, vertelt wethouder Gerben Wiersma.

‘Gelukkig leven we in een gemeente waarin mensen weten: in lyk man is in ryk man’

– Rommy Kempenaar –

Plannen actualiseren
Deze laatste opmerking stuit de leden van de stichting Doarpshûs Mynskip, Doarpshûs Feanwâlden en De Wâl tegen de borst. Zij zetten zich al sinds de afbraak van het Badhûs in 2008 in voor een nieuw dorpshuis en voelen zich nu niet serieus genomen als partner, zo laten ze via een brief aan de raad weten.

Hun plan is in 2019 gesneuveld door geldgebrek van de gemeente. Tijdens de digitale bijeenkomst benadrukt Gerben Wiersma dat de plannen van de stichting niet van tafel worden geveegd. ,,Integendeel. Deze mensen hebben veel ervaring opgedaan, het zou jammer zijn als dat verloren gaat.’’

De wethouder roept ook deze mensen op om mee te praten over de voorzieningen in hun dorp en de plannen te actualiseren. ,,Vervolgens gaan we ontdekken welke plannen we kunnen gebruiken.’’ Een speciale oproep heeft hij voor de jongeren. ,,Het gaat om jullie toekomst, dus grijp deze kans.’’

‘Het voordeel van één plek waar iedereen samenkomt is dat je ook minder vrijwilligers nodig hebt om alles draaiende te houden’

– Kees Wielstra –

Nieuwe werkwijze
Volgens Jos Wortelboer is de werkwijze anders dan voorheen. ,,Meestal komt de gemeente met een plan en daar mogen de inwoners op schieten. Nu is het andersom. De deskundigen zitten in Feanwâlden dus is het beter om inbreng vanuit het dorp te krijgen dan vanuit de gemeente’’, zegt Wortelboer. Hij hoopt dat inwoners zoveel mogelijk ideeën aandragen en hun wensen kenbaar maken. ,,Vervolgens kijken we via een online participatieplatform voor welk idee het meeste draagvlak is en we toetsen het op haalbaarheid. Het belangrijkste is dat wij helder in beeld krijgen wat nodig is in dit dorp.’’ Gerben Wiersma voegt er aan toe dat ze nog steeds geen gouden bergen kunnen beloven. ,,Maar we zien wel meer mogelijkheden. Al snap ik dat het lastig is te geloven gezien de voorgeschiedenis, maar als we geen risico’s nemen gebeurt er niks.’’

Rijke schooldag
Bestuurder Willem Wouda van het openbaar onderwijs in deze regio noemt de Campus in Damwâld een mooi voorbeeld van de nieuwe werkwijze waar Wortelboer op doelt. Hij ziet de nieuwe brede school net als zijn collega-bestuurder Gert van Tol van de christelijke basisscholen in Dantumadiel als een kans om alle kinderen van Feanwâlden een rijke schooldag aan te bieden. ,,In deze rijke schooldag komen onderwijs, sport, cultuur, muziek en zorg bij elkaar in de vorm van dagarrangementen voor kinderen van 0 tot 12 jaar”, vertelt Willem Wouda namens beide basisscholen. Dat klinkt de voorzitter van dorpsbelang, Doutzen Dijkstra, als muziek in de oren. ,,Op deze

manier bied je kansen voor álle kinderen.’’ Zelf is zij er een voorstander van dat er een plek gecreëerd wordt voor de oudere jeugd. De voorzitter vindt het belangrijk om als dorpsbelang alle inwoners bij de plannen van de voorzieningen in Feanwâlden te betrekken. ,,Ook mensen die normaal gesproken niet zo snel die stap zullen zetten. Als dorpsbelang zullen wij een verbindende rol spelen en kritisch meekijken’’, zegt Dijkstra. Gerben Wiersma geeft aan open te staan voor kritiek. ,,Wel is het zo dat we op een gegeven moment knopen moeten doorhakken, want we willen de vaart er in houden.’’

‘Tegen jongeren wil ik zeggen: het gaat om jullie toekomst, dus grijp deze kans’

– Gerben Wiersma –

Kom met ideeën
De wethouder benadrukt dat de reacties zich niet alleen hoeven te beperken tot de ontwikkelingen rond de brede school, gymvoorziening en een eventuele dorpshuisfunctie. ,,We richten ons op heel Feanwâlden. Ook nieuwe ideeën over functies en voorzieningen die worden gemist, zijn van harte welkom. Geef het ons mee.” Wethouder Kees Wielstra die openbare ruimte en verkeer in zijn portefeuille geeft als tip om een locatie te zoeken die goed bereikbaar is voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. ,,Bijvoorbeeld aan de rand van het dorp. Het voordeel van één plek waar iedereen samenkomt is dat je ook minder vrijwilligers nodig hebt om alles draaiende te houden’’, zegt Wielstra. Hij vindt het belangrijkste nog dat iedereen met elkaar de schouders eronder wil zetten.

Wethouder Gerben Wiersma roept dorpsbewoners op om in groepjes te brainstormen. ,,Dan moet de gemeente dat wél faciliteren’’, vindt de voorzitter van dorpsbelang. De wethouder is het met haar eens. ,,Ik hoop dat we snel weer met elkaar om tafel kunnen zitten met de tekeningen erbij. Samen staan we sterk’’.

Na het digitale startmoment en de inventarisatie van alle ideeën en suggesties in februari, gaat de gemeente vanaf maart aan de slag met het formuleren van de doelen en de uitwerking van de plannen. De aanbesteding van de bouw van de brede school is in 2023. Een jaar later gaat volgens de globale planning de schep de grond in. Of Gerben Wiersma de persoon is die de schep in de grond doet is afwachten. ,,Dat hinget fan de kiezers ôf.’’