Ondernemers, bewoners, gemeente formuleren samen ambitie voor binnenstad Dokkum.
Ondernemers, bewoners, gemeente en andere betrokkenen die de stad promoten willen de binnenstad van Dokkum voor iedereen nog aantrekkelijker maken. Daarom hebben zij gezamenlijk een ambitie voor de binnenstad van Dokkum geformuleerd in relatie tot mobiliteit. Ze willen van Dokkum een gastvrije en bereikbare ontmoetingsplek maken. Een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers en toeristen met zo weinig mogelijk overlast van voertuigbewegingen.

Diverse maatregelen moeten zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad

  • Aantrekkelijk inrichten en aankleden van de binnenstad
  • Goede voorzieningen voor fietsers
  • Bewegwijzering en informatievoorziening verbeteren
  • Aantrekkelijk maken van de looproutes naar de binnenstad
  • Knelpunten laden en lossen oplossen
  • Stimuleren innovatieve, schone en gebundelde vormen van bevoorrading
  • Voldoende parkeergelegenheid

Verder blijft de Diepswal eenrichtingsverkeer en deels autovrij

Vanwege corona is vorig jaar bij wijze van proef gestart met eenrichtingsverkeer aan de Diepswal en op delen in het weekend autovrij maken van de Diepswal. Het effect is positief. De maatregelen hebben gezorgd voor meer rust en ruimte, een prettige verblijfsruimte en een betere doorstroming. Omdat de ervaringen positief zijn, wordt de maatregelen van het eenrichtingsverkeer verlengd en het autovrij maken van de Diepswal uitgebreid van zaterdag vanaf 17:00 uur naar zaterdag vanaf 12:30 uur.

De ambitie is goede kapstok voor toekomstige maatregelen

En is in lijn met de Binnenstadsvisie, mobiliteitsvisie en detailhandelsstructuurvisie van Dokkum en kan input vormen voor de Visie Dokkum. De verdere uitwerking zal plaatsvinden in het Binnenstadsmanagement waarin de verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. Dit overleg wordt na de zomervakantie weer opgestart.

Diverse partijen werkten mee aan deze ambitie

Deze ambitie is in een samenwerking tussen gemeente Noardeast-Fryslân, Ondernemersvereniging Dokkum (OVD), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Wijkraad Binnenstad, Admiraliteitsdagen en Stadspromotie Dokkum opgesteld. De stakeholders hebben diverse belangen, maar zijn er in geslaagd gezamenlijk de ambitie en de uitgangspunten te formuleren om de verkeerssituatie in de binnenstad te optimaliseren.