Op dinsdag 14 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat Dantumadiel door de Canadezen is bevrijd. Om precies te zijn op 14 april 1945 om 19:15 uur. Burgemeester Klaas Agricola roept de inwoners van Dantumadiel daarom op om op dinsdag 14 april aanstaande de vlag in top te hijsen om zo stil te staan bij dit bijzondere feit van 75 jaar vrede en vrijheid.

Teken van dankbaarheid

De herdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei krijgt dit jaar een heel ander karakter dan dat we gewend zijn. De vieringen van 75 jaar vrijheid gaan niet door in verband met de coronacrisis. Dit geldt ook voor de herdenkingen van 4 mei of ze krijgen een andere invulling met geen publiek.

Juist vanwege het feit dat alle herdenkingen en vieringen komen te vervallen wil burgemeester Klaas Agricola toch graag hierbij stilstaan. “75 jaar leven we in vrede en vrijheid,ook in Dantumadiel.

Dat is een groot voorrecht. De vlag hijsen als teken van dankbaarheid voor vrede en vrijheid.
Een beter gebaar kunnen we als samenleving niet maken. Daarom hoop ik dat er zoveel mogelijk gevolg wordt gegeven aan de oproep om de vlag te hijsen.”