BURGUM – Een lichamelijke beperking, een licht verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid zoals autisme; bij restaurant De Pleats in Burgum geven Eelke en Geesje Duursma iedereen met liefde een plek in hun team. ,,Wij spreken niet over mensen met een ‘arbeidshandicap’, maar over werknemers die anders functioneren. Mensen die net als ieder ander de kans moeten krijgen om volwaardig mee te doen in onze maat- schappij.’’

Rust, reinheid en regelmaat; het zijn de drie kernwaarden van ieder restau- rant. Toch letten ze er bij De Pleats in Burgum extra op. ,,We doen er alles aan om er voor te zorgen dat al onze medewerkers zo goed mogelijk kunnen werken’’, vertelt ondernemer Eelke Duursma. ,,Zeker wanneer je werkt met mensen die anders functioneren, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Houd je uitleg kort, wees altijd eerlijk en geef aan waar je eigen grenzen liggen.’’

Harrie training
Regels die Eelke onlangs tijdens de Harrie training van uitkeringsinstantie UWV en vakbond CNV weer even kon opfrissen. ,,Harrie staat voor Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk’’, legt hij uit. ,,Tegelijkertijd is Harrie de ideale werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan anders functionerende collega’s. Door de juiste begeleiding te bieden, vergroot je de kans op succes. Ik heb de training in september en oktober gevolgd om deze vaardigheden weer even op te scherpen.’’

Duidelijk in kaart
Uit eigen ervaring weet Eelke inmid- dels dat goede begeleiding essentieel is om alle werknemers aan boord van het team te houden. ,,Allereerst moet iedereen in het team achter dit besluit staan. Je moet per slot van rekening allemaal met elkaar samenwerken. Daarnaast hebben we ervaren dat je niet iedere functie in kunt vullen door een anders functionerende medewerker en dat je deze medewerker ook niet fulltime kunt inzetten. Vandaar dat we de aandachtspunten bij De Pleats duidelijk in kaart hebben gebracht.’’

Plotselinge veranderingen
Als voorbeeld noemt Eelke het feit dat deze doelgroep lastiger om kunnen gaan met plotselinge veranderingen op de werkvloer. ,,Daar moet je als leidinggevende rekening mee houden. Dat merkte ik ook tijdens de Harrie training bij collega’s. Zo vertelde een voorman van De Boer Grondverzet uit Burgum dat hij vooraf aan z’n medewerkers bekend maakt waar ze de volgende week aan de slag gaan.

Hij merkte dat een aantal mannen dat erg fijn vond, omdat ze dan in het weekend alvast even op de locatie konden gaan kijken. Zo houd je op een eenvoudige manier rekening met de wensen van deze doelgroep.’’

Nieuwe energie
Eelke zou iedere ondernemer aanraden om een anders functionerende werknemer aan te nemen. ,,Denk niet in onmogelijkheden, denk vooral in mogelijkheden. Er is zo veel meer mogelijk dan je denkt. Ga met de gemeente of het UWV in gesprek om zo’n baan samen in te vullen. Juist deze collega’s zorgen voor nieuwe energie op de werkvloer. Dit zijn de mensen die aan het einde van de dag met een grote glimlach weer naar huis gaan. En voor die glimlach doe je het!’’