DAMWÂLD – De afgelopen zes jaar was Klaas Agricola burgemeester van de gemeente Dantumadiel en dankzij zijn herbenoeming is hij dat ook de komende zes jaar. ,,Ik ha der nocht oan”, verklaart de burgervader enthousiast. Burgervader, zo werd hij door Commissaris van de Koning Arno Brok genoemd bij de herbenoeming. Een burgemeester die graag – het liefst op de fiets – langskomt om een praatje te maken. ,,Als je tussen de mensen staat hoor je het meeste en weet je waar je rekening mee moet houden.”

Klaas Agricola wordt in januari 64 jaar. De nieuwe ronde als burgemeester is waarschijnlijk zijn laatste baan en hij is vastbesloten er een mooie en actieve periode van te maken. De burgervader kijkt uit naar 1 januari 2024: dan is Dantumadiel weer een volledig zelfstandige gemeente, met een eigen ambtelijk apparaat. De vergaande samenwerking met gemeente Noardeast-Fryslân ‘heeft beide gemeenten niet gebracht wat de verwachtingen over en weer waren’. Van de ambtenaren die voor beide gemeenten werkten, maken honderd de overstap naar Dantumadiel. Op de overige 60 fte aan vacatures reageerden meer dan duizend sollicitanten. ,,Onze relatief kleine gemeente, de visie hoe we als gemeente willen werken en de integrale wijze van samenwerken spreekt met name veel jonge mensen aan.”
 
Trots op elkaar 
Agricola komt oorspronkelijk uit Reahûs en is onder andere wethouder geweest in Dalfsen. Hij heeft de inwoners van de Wâlden leren kennen als mensen met het hart op de tong. ,,Wat ze zeggen, menen ze. Maar het is ook gauw goed, mensen zijn niet veeleisend: ‘Ach, het kan zo wel.’ Ook mensen die het heel goed doen, zoals vakmannen die prachtige producten maken. Dan zeg ik: laat zien wat je kan, gooi de deuren open.” Van de burgemeester mogen mensen trotser zijn op zichzelf én elkaar. ,,Mensen zijn tot zoveel in staat, helemaal gezamenlijk. Ik zie dat ondernemers elkaar opzoeken en dat bijvoorbeeld B&B-ondernemers gasten naar elkaar verwijzen. Zo komen we verder.” De onontdekte parel die Dantumadiel is, mag sowieso meer in het daglicht. ,,Om te wonen, werken én recreëren is onze gemeente een prachtige plek. Toen we uit Dalfsen vertrokken waren mensen benieuwd ‘waar we terechtkwamen’. Iedereen die langskwam zei: ‘Wat is het hier mooi! Waarom wisten we dit niet?” 
 
Samenwerking
Ook aan de K80, het netwerk van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, toonde Dantumadiel dit jaar zijn schoonheid. ,,We hebben als kleine gemeenten veel contact en leren veel van elkaar.” Samenwerking is belangrijk, benadrukt Agricola. ,,Ook in de regio Noordoost-Friesland. Dat doen we onder andere in ANNO-verband. We hebben al mooie dingen tot stand gebracht, maar we zijn er nog niet. We moeten bijvoorbeeld flink bouwen, om de jeugd goede woonruimte te kunnen bieden.”
 
Drugsgebruik
Over die jeugd maakt Agricola zich ook zorgen, onder andere over het drugsgebruik. ,,Het lijkt normaal te zijn, maar dat is het niet. Het maakt mensen kapot en het ontwricht gezinnen. Drugsgebruik is bovendien verweven met de criminele onderwereld waarin alles om geld, invloed en macht draait.” De burgemeester ziet met lede ogen dat jongeren zwichten voor groepsdruk. ,,Ze denken dat ze buiten de boot vallen als ze niet meedoen. We blijven waarschuwen en wijzen op de gevolgen voor de korte en lange termijn.” Zowel de gemeente als scholen kunnen voorlichting geven, maar het thuisfront is minstens zo belangrijk. ,,Het is van groot belang dat kinderen een veilige basis hebben waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Een warm nest waar aandacht en tijd voor ze is.” Er is ook een groep jongeren die de prestatiedruk van de huidige maatschappij niet aankan. ,,Zij zijn kwetsbaar, evenals bijvoorbeeld kinderen met een beperking. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat ook zij een toekomst hebben.”
 
Bloeiende mienskip
De burgervader benadrukt dat er ook veel mooie dingen gebeuren in Dantumadiel. ,,Er is veel gemeenschapszin. Het verenigingsleven bloeit en we hebben prachtige tradities, zoals cardbidschieten en dorpsfeesten. Voor veel mensen zijn dit jaarlijkse hoogtepunten, daar moeten we ruimte aan blijven geven.” Agricola noemt als voorbeeld de Paardendagen in Driezum en Wâlterswâld. ,,De hele mienskip is erbij betrokken en er werken maar liefst 150 vrijwilligers mee. Het is drie dagen lang puur genieten. Ook als ik geen burgemeester meer ben, zal ik hiervoor elk jaar terugkomen.” 
 
‘Wij redden ons wel’ 
Agricola heeft al veel mooie ontmoetingen gehad de afgelopen zes jaar. ,,Ik heb een band opgebouwd met mensen en er wordt me veel toevertrouwd. Mensen zijn emotioneel, maar kunnen ook veel aan. Van oudsher zijn ze gewend voor zichzelf te zorgen.” Een familie waar de burgervader nog vaak aan denkt, zijn de Bruinsma’s. ,,Op de dag dat ik zes jaar geleden beëdigd werd, raakte Remon Bruinsma uit De Westereen vermist. Een maand later werd zijn lichaam gevonden in Leeuwarden. Ik ben een paar keer bij zijn familie geweest, dat maakte als kersverse burgemeester veel impact op mij. Ook hoe het gezin ermee omging: ‘Wij redden ons wel, wij komen hier wel doorheen’. Ik kom Remons heit nog weleens tegen in De Westereen, dan maken we altijd een praatje.” 
 
‘Ik haal de meeste voldoening uit mijn werk als ik iemand een duwtje de goede kant op kan geven, zodat diegene weer wind onder de vleugels krijgt.’
Oprechte aandacht
Agricola benadrukt: ,,In een gemeente met onze omvang ben je echt burgervader. Je moet mens onder de mensen zijn en altijd oprecht aandacht hebben voor vreugde en verdriet.” Hij vervolgt: ,,Ik haal de meeste voldoening uit mijn werk als ik iemand een duwtje de goede kant op kan geven, zodat diegene weer wind onder de vleugels krijgt.” Agricola is overigens bewust niet lid van een politieke partij. ,,Ik ben partijloos. Ik ben van niemand, maar wel voor iedereen. Alle fracties in onze gemeenteraad zijn mij even dierbaar. Ik ben er voor iedereen: een burgemeester en burgervader voor alle inwoners.” 
 
‘Zoek de randen maar eens op. Als je altijd in het midden blijft, gebeurt er niks nieuws. Val je over de rand, dan vang ik je wel op.’
 
De moeite waard
Dantumadiel heeft per 1 januari de jongste ambtelijke organisatie van Friesland. De burgemeester moedigt jonge werknemers aan zichzelf te ontplooien én buiten de lijntjes te kleuren. ,,Zoek de randen maar eens op. Als je altijd in het midden blijft, gebeurt er niks nieuws. Val je over de rand, dan vang ik je wel op.” Agricola besluit: ,,We zitten regelmatig met vijf of zes burgemeesters bij elkaar voor intervisiebijeenkomsten. Als ik terugrijd zeg ik vaak tegen mezelf: Klaas, jij hebt in Dantumadiel niks te klagen.” Hij besluit: ,,Onze gemeente is méér dan de moeite waard.”