De jaarwisseling in Dantumadiel is rustig verlopen. Niet acceptabel was dat beveiligers in Driezum werden bestookt met vuurwerk. De geschatte schade aan diverse objecten bedraagt
€ 10.000, -.

Rustig verloop
Burgemeester Klaas Agricola is tevreden over het verloop van de jaarwisseling in zijn gemeente. Er zijn maar in een paar dorpen ongeregeldheden geweest, onder andere in Damwâld en Driezum. Dat betrof meestal branden met houtafval, auto’s, autobanden en caravans.

Bekogelen beveiligers

Agricola is minder te spreken over het incident in Driezum waarbij beveiligers met vuurwerk werden bekogeld. “Ik fyn dit absoluut net kinnen! Dy minsken dogge harren wurk, binne dwaande om it foar eltsenien feiliger te meitsjen en dan krije jo fjoerwurk as dank. Dit kin en mei net! Ik begryp wier net dat guon minsken dit dogge”, aldus de burgemeester.

Schade

De schade aan wegen, bushokjes, verkeersborden, openbaar groen en kolken wordt in eerste instantie geschat op een bedrag van € 10.000,-. Dit kan nog wijzigen omdat schade, aan bijvoorbeeld kolken, meestal pas later aan het licht komt. De meeste schade komt van brandbulten op de openbare weg. Dit veroorzaakt veel schade aan het wegdek. Ook de kosten van het afvoeren van de resten zijn hoog.

Dank

Burgemeester Agricola bedankt alle hulpverleners voor de inzet en waakzaamheid. Ook deelt hij een compliment uit aan de carbidschietploegen. “Ja, it wie foar harren gâns oars dit jier, yn ferbân mei de corona. Der waard mear fan harren frege om alles goed te regeljen. Dat is neffens my ornaris goed slagge. Ik bin wol by harren lâns west, mar koe net efkes mei sjitte en in hapke en snapke mei harren nimme. Dat fûn ik wol hiel spitich. Ik hoopje dat dat oar jier wol wer kin”, geeft de burgemeester aan.

Wensen

College, raad en medewerkers van de gemeente Dantumadiel wensen iedereen heel veel gezondheid, geluk en voorspoed toe.