DE WESTEREEN – Op 4 april 1974 opende mevrouw R. Rijpstra-Krook, echtgenote van de commissaris van de Koningin in Friesland, Brugchelencamp officieel. Op 19 mei 1969 werd voor dit doel de stichting Brugchelencamp opgericht. Het initiatief voor de uiteindelijke realisatie van het bejaardentehuis lag bij de Doopsgezinde gemeente Veenwouden, Zwaagwesteinde en Buitenpost De oprichters, zoals die gememoreerd worden op de maquette, die tijdens de heropening na een grondige renovatie op 29 september 1999 door de burgemeester van de gemeente Dantumadeel, J.L. Eggens, werd onthuld, verdienen deze lof voor hun inzet. Dat Hendrik en Fokje Postma destijds geschiedenis schreven, zullen ze nooit beseft hebben. Zij staan officieel te boek als de eerste bewoners.

Bij dit initiatief zat de gedachte en hoop dat door het algemene karakter van Brugchelencamp iedereen zich in Brugchelencamp thuis zou voelen, welke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging de toekomstige bewoners ook zouden hebben. Dat Zwaagwesteinde uiteindelijk een bejaardenhuis kreeg, is te danken aan meerdere factoren. In 1967 werd er voor het eerst serieus over gedacht een bejaardentehuis te bouwen, maar reeds in de eerste naoorlogse jaren werd er in de Doopsgezinde gemeenten van de Ring Dantumawoude al gesproken over het eventueel bouwen van een bejaardentehuis, waarbij gedacht werd aan het inrichten van het oude Schoonoord bij het station in Veenwouden. Het bleek echter niet mogelijk deze gedachte te realiseren. In het kader van ’t Praktisch Hulpwerk van de Stichting Bijzondere Noden had men in Zwaagwesteinde een barak nodig om de ingezamelde kleding te kunnen opbergen en ds. J.C. Beekhuis ging naar Leeuwarden om daar bij het bureau van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid over de bouwmogelijkheden te praten. In dat gesprek kwam ook het plan voor een bejaardenhuis weer ter sprake en Beekhuis was direct enthousiast en bracht het weer ter sprake.

De financiële middelen van mej. J. C. Oosters uit Apeldoorn, die in haar testament had bepaald, dat haar hele vermogen beschikbaar gesteld moest worden aan de Alegemene Doopsgezinde Sociëteit, voor het bouwen van huizen, waarin oude mensen zo lang mogelijk konden blijven, zorgde voor het startkapitaal voor de realisatie van Brugchelencamp. In eerste instantie had de Doopsgezinde gemeente meer de zinnen gezet op het bouwen van een tehuis in Buitenpost of Hardegarijp. Na een gesprek met dokter Pfaff, die er met nadruk op wees dat Zwaagwesteinde een witte vlek was, viel de keuze op Zwaagwesteinde. Mede door de medewerking van de gemeente Dantumadeel, waar men destijds ook speelde met de gedachte om een bejaardencentrum te realiseren. J. C. Oosters wordt nog steeds in ere gehouden, door de naam Brugchelencamp. Brugchelen was de naam van het landgoed bij Arnhem waar Oosters woonde.

Uiteraard waren er in de loop van vijftig jaar, naast de vele hoogtepunten, ook dieptepunten, zoals in januari 1976 toen directrice H. Heimeriks, die vanaf de opening de scepter had gezwaaid, buitenspel werd gezet omdat de onderlinge verhoudingen tussen de directie en personeel te snijden was. Haar opvolger werd Cor Sybesma. Brugchelencamp had duidelijk de wind in de zeilen, mede doordat de maatschappij veranderde 

en de bewoners steeds betrokken werden en ook wilden worden bij de maatschappij. De deuren vanuit Brugchelencamp naar de regio, maar ook andersom stonden en staan steeds open. Sybesma had een duidelijke visie. De valkuilen van zijn voorganger, daar trapte hij niet meer in. Sybesma ging volledig voor zijn inzichten en trof daarbij Yde van der Heide aan zijn zijde. Twee bevlogen mensen, die hun medewerkers wisten te enthousiasmeren en een grote respons kregen, zowel van de bewoners, de dorpsgemeenschap van De Westereen, maar ook het personeel.

Uiteraard kwam er ook een einde aan dit tijdperk. Zijn opvolgers kregen het steeds lastiger, maar slaagden er toch steeds in om de bewoners centraal te zetten. Na een korte periode zonder directeur, kwam Johan Thijssen, die werd opgevolgd door Sietske Leen. Weer later kwamen Thea Dijkstra (regiomanager) en Aukje Jorritsma, eveneens regiomanager. Sinds een aantal jaren zwaaien Aafie de Roos en Hinke de Boer de scepter als manager wonen met zorg. Twee mensen die van onderuit zijn begonnen en afkomstig zijn uit De Westereen.

Brugchelencamp viert feest

50 jaar Brugchelencamp! Dat mag en kan uiteraard niet zomaar voorbijgaan, daarom staat er in de eerste week van april een prachtig programma gepland, waarin niet alleen de bewoners, maar ook de medewerkers centraal staan. Het motto is heel eenvoudig, maar gewoon duidelijk. Brugchelencamp viert feest. De feestcommissie is erin geslaagd om op donderdagmiddag 4 april niemand minder dan Willeke Alberti naar De Westereen te halen. De dag dat ook de overhandiging van het jubileumboek gepresenteerd wordt. Vrijdag 5 april is er een prachtige Open Dag met daarnaast een Sûnensmarkt.

Dinsdagmiddag 2 april zal volledig in het teken staan van de bewoners van het, noem het maar gerust unieke zorgcentrum in hartje De Westereen. Nadat om 14.30 uur de opening van de feestweek zal plaatsvinden, is er voor de bewoners een grote en zeer zeker gezellige bingomiddag. Dat deze bingomiddag een extra feestelijk tintje krijgt, is uiteraard logisch. ’s Avonds is er een zeer interessante lezing van Gerben Bergsma, speciaal gericht op de medewerkers die deelnemen aan de scholing ‘Die past hier niet’, meedoen. Uiteraard zijn ook alle andere medewerkers hier welkom. Donderdagmiddag zullen veel bewoners waarschijnlijk even voor de spiegel staan en hun eigen spiegelbeeld zien.

‘Spiegelbeeld, vertel eens even’, wie kent dit nummer van Willeke Alberti niet. Willeke Alberti zal om 14.00 uur het 50-jarig jubileum opfleuren met een optreden van een uur, waarbij niet alleen haar grote hits van het podium zullen klinken, maar ook andere Nederlandse toppers, die de jong senioren van nu, terugbrengen naar hun jeugd. Na dit optreden van de ‘grand dame’ van het Nederlandse lied, zal het eerste exemplaar van het speciale jubileumboek aangeboden worden aan een zeer speciaal iemand, die veel voor Brugchelencamp heeft betekend.

Vrijdagmiddag 5 april van 13.00-16.30 uur zal een drukke, maar ongetwijfeld uiterst gezellige dag worden, met centraal daarin het Open Huis. Iedereen is welkom om, zover nodig de mogelijkheden van Brugchelencamp te ontdekken of wellicht om herinneringen op te halen. Oud-medewerkers, maar ook mensen waarvan een of beide ouders in Brugchelencamp hebben gewoond. Of gewoon, uit pure belangstelling.

Er is duidelijk gekozen voor een informeel karakter, met in het achterhoofd de gedachte, dat mensen geen drempel hoeven te ervaren. Prachtig aspect daarbij is zeker de Sûnensmarkt, met daarbij diverse stands en ook hapjes. Heel veel informatie over zaken betreffende gezondheid en aanverwante zaken, zoals Alzheimer, Veilig Verkeer Nederland, Thuiszorg, Doarpsbelang en uiteraard ontbreekt ook Elkander niet. Elkander biedt zoveel, zoals zorgthuis, herstelzorg, wonen met zorg, wek en stage, vakantiewerk, vrijwilligerswerk. Niet alleen in De Westereen, maar in de regio. De Sûnensmarkt en de Open Dag zijn echt een aanrader, ook als jezelf of je naaste niet direct zorg nodig heeft.

Familie, mantelzorgers en bewoners ontmoeten elkaar zaterdagmorgen 6 april onder het genot van koffie met gebak op de Kastenochtend. De insteek is om gezamenlijk een aantal zaken op een gezellige manier op te pakken, zoals het opruimen van kasten of andere kleine klusjes. Gemoedelijkheid staat voorop. Wat zou Brugchelencamp zijn zonder medewerkers. Zaterdagavond 6 april zullen de medewerkers centraal staan. Niet in Brugchelencamp, maar in De Hossebos in De Westereen. Een feest voor alle medewerkers met als thema: de jaren 70. Trouwens de medewerkers kunnen tijdens de gehele feestweek gebruik maken van de relaxmobiel, even een mooi moment voor ‘jezelf’. Het programma kan nog enige positieve toevoegingen ondergaan.

Dit bericht is gepost in Maart. Bookmark de link.