De vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met zes afdelingen in het werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De vereniging NFW zet zich in voor 3600 kilometer landschapselementen, 337 pingo’s en dobben en 3000 hectare weidevogelbeheer.

Begin deze maand verscheen het prachtige fotoboek Noardlike Fryske Wâlden in beeld. Fotograaf Marcel van Kammen neemt de kijkers mee door het landschap en haar bewoners. Prachtige foto’s die een deel van het best bewaarde geheim van Fryslân prijsgeven.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden timmert de laatste jaren opvallend en vooral op een bijzonder positie aan de landelijke en natuurlijke weg, gevarieerd, maar ook brede, wat betreft het werken, wonen en leven in Noordoost-Fryslân. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren werkt met agrarischen natuurbeheer aan het behoud van dit bijzondere landschap.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner? Dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap! De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

De noordelijke Fryske Wâlden zijn het waard om ieder seizoen opnieuw bewonderd te worden. Het is een enorm prachtig en gevarieerd gebied, dat zeker de inspanning waard is van de boeren en ook particulieren om te bewaren en veilig te stellen voor de toekomst. Om het landschap in zijn volle waarde te behouden, bewerken de agrariërs hun terreinen met passie en liefde voor hun dieren, maar zeer zeker ook voor de natuur in zijn algemeenheid. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft natuuren persfotograaf Marcel van Kammen gevraagd om met zijn camera, zowel het landschap als de inwoners op beeld vast te leggen. Paul H. Loonstra verzorgde niet alleen de minimale maar zeer toepasselijke tekst, maar maakte tevens een selectie uit de fraaie foto’s. Doordat het boek op een groot formaat is gedrukt, komen de foto’s optimaal tot hun recht.

Marcel van Kammen neemt de kijker mee door de vier seizoenen. Door deze opzet leent het boek zich uitstekend tot een waardevol ‘relatiegeschenk’. Het boek is niet te koop, maar dient vooral om overheden, gemeenten, provinciale staten, regering en andere uitvoerenden een beeld te geven van de waarde en schoonheid van deze prachtige regio. Doordat het boek op een schitterende wijze de vier seizoe-
nen belicht, kan het voor beleidsmakers en politici van veel waarde zijn.

Ze krijgen een veel betere kijk op het boeiende en fraaie landschap waarin wij dagelijks leven. Een landschap van een prachtige schoonheid, dat de moeite waard is. Noardlike Fryske Wâlden in beeld toont de kracht van een gebied, waarin de schoonheid overheerst en het is schitterend om te zien dat ‘onze’ landbewerkers en gebruikers tonen, dat deze manier van bezig zijn, haaks staat op de beleving van velen, dat de leefbaarheid in Noordoost-Fryslân achteruit holt. Integendeel, maar dat er wel daadkracht zoals van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden moet zijn om dit te bewaren voor nu maar vooral ook voor de toekomst, is een gegeven waar men niet om heen kan.