‘Echt oeral stienen kamera’s foar ús noas’

BROEKSTERWÂLD/DOKKUM – Het leven gaat niet altijd over rozen, luidt het oer-Hollandse gezegde. In het tv-programma De Bachelor is het juist net andersom. Daar maken rozen de dienst uit. Lysette de Jong (26) uit Broeksterwâld/Dokkum was vier afleveringen te zien in het tv-programma De Bachelor, waarin ze probeerde het hart van vrijgezel Thomas van der Vlugt te stelen. De liefde van Thomas bloeide uiteindelijk niet op, maar de liefde voor zichzelf des te meer. ,,Ik bin nóch tichter by mysels kaam.’’

Lees verder onder de foto.

Thomas van der Vlugt vooral bekend van YouTube-kijkcijferkanon Stuk TV is met z’n knappe uiterlijk en snelle bolides misschien wel één van de meest gewilde vrijgezelle mannen van Nederland. In het programma De Ba-
chelor deden maar liefst 19 dames hun uiterste best om zijn hart te veroveren. Eén van hen was de goedlachse Lysette de Jong uit Dokkum. De sprankelende Friezin viel vooral op door haar nuchtere karakter. Alhoewel: tussen al die camera’s was het af en toe lastig om haar zenuwen de baas te blijven, geeft ze toe. ,,It wie sa’n oare wrâld mei al dy kamera’s. Ik ha my de eagen útsjoen.’’

Kriebel in de buik
Het is zomer in Dokkum als Lysette in 2021 een appje krijgt van een goede vriendin die zojuist de aankondiging heeft gezien van het nieuwste seizoen van De Bachelor. ,,Jij moet meedoen, stie der yn it appke’’, weet Lysette nog goed. ,,Ik hie it programma wolris sjoen, mar om der sels oan mei te dwaan wie noch nea yn my opkaam.’’ Haar vriendin trekt de stoute schoenen aan en vult zonder dat Lysette het weet een vragenlijst voor geïnteresseerde deelneemsters in. Op een ochtend ontvangt Lysette via de mail de ingevulde vragenlijst. En de volgende dag heeft ze producent WarnerBros aan de telefoon. ,,It gong allegear yn in streamfersnelling’’, lacht ze.

Op de vraag of haar aanmelding serieus bedoeld is, stemt Lysette volmondig in. Het is de start van een groot avontuur dat haar uiteindelijk meeneemt naar een prachtige haciënda in het zonnige Mexico. Maar eerst nog even terug naar Dokkum. ,,It wie yn septimber dat ik belle waard. Ik hie op dat stuit corona’’, herinnert Lysette zich nog goed. ,,Dy middeis hie ik myn earste petear mei WarnerBros fia Teams. Wy ha wol in oere gesellich kletst oer wa’t ik wie, wat ik fan it programma ferwachte en wêrom’t ik tocht dat ik in goeie match foar Thomas wêze soe. Oan de ein fan it petear hie ik wol in kribeltsje yn myn búk. Soe ik aanst écht ien fan de kandidaten wêze?’’

‘It fielde sa nuver dat ik út trijetûzen oanmeldings útkeazen wie’

Nog maar net thuis van haar vakantie mag Lysette in een week tijd haar koffer opnieuw inpakken, want op 2 november staat de vlucht naar Mexico geboekt. Gelukkig heeft ze vooraf met haar werkgever afgesproken dat ze de hele maand november vrij kan krijgen, mocht ze worden uitgekozen. ,,Ik stean foar de klasse op in basisskoalle. Doe’t ik my oanmeld hie foar De Bachelor ha ik dat fuort ferteld oan myn wurkjouwer. Dy reagearre hiel entûsjast. ‘Dit zijn de krenten in de pap die het leven zo mooi maken’, sei er. In moaiere reaksje hie ik net krije kind!’’

Spanning om te snijden
Het is maar goed dat Lysette alles op voorhand zo goed heeft geregeld, want haar leven verandert in een rollercoaster vanaf het moment dat ze op Schiphol afscheid neemt van één van
haar beste vriendinnen. Samen met vijf andere Bachelor-deelneemsters vliegt ze naar Mexico, waar de crew het zestal opwacht. In een busje met geblindeerde ramen worden de dames naar een hotel gereden, waar ze een dag kunnen bijkomen. Vrijdagmiddag 5 november om twee uur ‘s middags is het zo ver. Lysette levert haar telefoon in. ,,It fielde as in befrijing. Ik waard ynienen hiel kalm. No begjint it aventoer, tocht ik allinnich mar.’’

‘Ik bin yn myn libben noch nea sa senuweftich west’

Al snel na het eerste digitale gesprek krijgt Lysette een uitnodiging om naar het hoofdkantoor in Amsterdam te komen. Opnieuw zijn de producenten enthousiast over de blonde Friezin. De laatste horde lijkt genomen, het is nu alleen nog afwachten of Lysette als één van de 19 dames mee mag naar Mexico. ,,Ik wie ein oktober op fakânsje op Kreta doe’t ik belle waard mei it nijs dat ik mei mocht’’, jubelt ze. ,,Ik ha wol efkes in freugdedûnske makke op it strân. It fielde sa nuver dat ik út trijetûzen oanmeldings útkeazen wie as ien fan de kandidaten. Ik fielde my earlik sein best wol ‘vereerd’’’.

De dames belanden in een motel, waar een groep visagisten hun haar en make-up onder handen neemt. En dan is het zo ver: opnieuw staat er een busje klaar om hen naar de haciënda te brengen. Een klein stukje voor het imposante gebouw stapt Lysette in een grote limousine die haar naar de plek van bestemming brengt voor dé ontmoeting met bachelor Thomas.

Vooraf krijgt ze strikte instructies over de kant waar ze uit de limo moet stappen, de wijze waarop ze naar Thomas moet lopen en via welke deur waar ze de haciënda vervolgens binnen mag treden. ,,It wie sa spannend dat ik it allegear mar kwalik ûnthâlde koe’’, lacht Lysette terugdenkend aan dat moment. ,,Ik bin yn myn libben noch nea sa senuweftich west.’’

Achter de schermen
Bij het verlaten van de limousine ziet ze overal de camera’s staan. Geen stap die ze vanaf nu zet zal onbespied blijven. Alles wordt tot in detail vastgelegd. ,,Dat wie sa gek. Echt oeral stienen kamera’s. En foar elke aktiviteit waard in hiele set opboud. Ik fûn it prachtich om te sjen hoe’t sa’n tv-programma makke wurdt.’’ Uiteraard geeft Lysette ook haar ogen de kost wanneer Thomas de arena betreedt. Maar een momentje alleen achter de schermen is er helaas niet bij. ,,Wy koenen him net efkes apart nimme sa’t dat yn bygelyks Boer Zoekt Vrouw bart’’, legt Lysette uit. ,,By elk momintsje mei Thomas wienen de kamera’s fan de partij.’’

  1. ‘Ik ha mei folle teugen genoaten, mar it wie goed sa’t it wie’

Uiteindelijk bloeit er geen liefde op tussen de gewilde vrijgezel uit Laren en de vrolijke Friezin. Of ze dat erg vindt? ,,Hielendal net. Ik bin der hiel nofter ynstapt. As ik ferliefd wurd, is dat moai. Wurd ik it net, dan is dat ek hielendal goed. Dêrtroch fielde ik ek gjin druk om sa fier mooglik te kommen. Doe’t ik yn útstjoering fjouwer nei hûs ta mocht, fûn ik dat earlik sein prima. Ik ha mei folle teugen genoaten, mar it wie goed sa’t it wie.’’

Volop genieten van het leven
Eenmaal terug in het hotel na een frisse douche, bekijkt Lysette zichzelf in de spiegel. Zonder make-up, zonder zoemende camera’s, zonder andere dames. ,,Ik beseach mysels yn de spegel en ik tocht: wat bin ik eins moai sûnder al dy make-up. Al sûnt ik my heuge kin, doch ik alle dagen make-up op. Mar wêrom eins? Ik bin sûnder like moai, miskien sels noch wol moaier. Dat ynsicht hat it programma my jûn. Ik bin noch tichter by mysels kaam.’’

Spijt heeft Lysette dan ook geen moment van haar deelname aan De Bachelor. ,,It wie ien grut aventoer wêryn’t ik in hiel oare wrâld ûntdekt ha. Just om’t ik hiel efkes yn dizze wrâld omrinne mocht, ha ik mysels noch better kennen leard. Ik wit wa’t ikbin,ikwitwatikwolenhoe’tikyn it libben stean. Ik ha de leafde noch net fûn, mar ik genietsje folop fan wat ik wol ha. It libben is prachtich. Ik meitsje der alle dagen wer wat moais fan!’’

Benieuwd of Thomas uiteindelijk zijn ware liefde heeft gevonden in De Bachelor? Tijdens de reünie in april zag Lysette dat Thomas en Merel nog altijd erg gelukkig zijn. ,,Ik tink wol dat dit echte leafde is.’’