DOKKUM – Karttalent Hylke van Dellen (10) uit Dokkum komt dit jaar uit bij de ID Engines Junior en is daarmee de jongste deelnemer in deze klasse. Eind december maakte Hylke zijn debuut en won hij bijna allem races. ,,Hy mocht eigentlik noch twa jier yn deselde klasse bliuwe, mar de testrit gie sa goed. Dy keuze wie gau makke.’

Tekst: Klasina van der Werf

Hylke was volgens zijn ouders Harke en Elske van Dellen altijd al gek van ‘alles dêr’t tsjillen ûnder sit’. Toen zijn vriendje Jorrit hem drie jaar geleden vroeg een keer mee te gaan naar de kartbaan in Ulrum was hij verkocht. Al snel bleek dat Hylke talent heeft. Qua rijstijl, snelheid en aanvalstactiek sprong hij er meteen uit. ,,Mei ik ek in kart?’’, vroeg Hylke aan zijn vader. Harke die zelf ook een echte racefan is verraste zijn zoon niet veel later met een 160 cc Cadet. Vanaf dat moment trainde Hylke zo vaak mogelijk. Totdat hij een keer over de kop vloog. ,,Ik skrok en sei tsjin heit: set dy kart mar wer op Marktplaats.’’

‘Over de kop gevliegd’
Toch pakte Hylke de draad weer op en overwon zijn angst. Met zijn nieuwe kart durfde hij anderen op een gegeven moment weer in te halen. Maar ook met deze kart vloog hij weer over de kop. Na de crash werd hij geïnterviewd door RTV Noord. ,,Ik ben over de kop ‘gevliegd’’’, zo vertelde hij voor de camera. Hij kan er inmiddels om lachen. Zijn moeder is blij dat ze de crashes beide keren niet gezien heeft en nog steeds kijkt ze de andere kant op als haar zoon door de eerste scherpe bocht rijdt. Maar voor de rest geniet ze van de wedstrijden en staat zij steevast als toeschouwer langs de kant. Harke zijn monteursopleiding komt goed van pas,hij is vaste monteur van Hylke. ,,Dat moat ek wol, oars is it net te beteljen.’’’

Kart voor volwassenen
Toch is de sport wel eerlijker geworden, zo legt Harke uit. In de klasse waar Hylke komend seizoen rijdt zijn de karts allemaal voorzien van een motorblok van ID Engines. Het uitgangspunt voor racen met deze motor is dat niet de portemonnee, maar het talent van de rijder bepaalt wie wint. ,,Wy lease de motor foar ien seizoen en krije by de wedstriiddei in motor tawize. Dat hâldt it racen earlik en
lykweardich.’’ Hylke is er blij om en vindt het ‘superleuk’ om in deze brede,zware kart voor volwassenen te rijden. Maar toen hij even later met een ‘bigsmile’ uit de kart stapte wist zijn moeder genoeg. ,,Asto ien kear mei it kartvirus besmet bist…’’

Een goed kartjaar
Hylke zijn teammaatjes zijn 12 jaar en rijden komend seizoen ook in deze klasse. Mede daarom heeft de jonge coureur uit Dokkum dezelfde keuze gemaakt. Hylke kijkt wederom terug op een goed kartjaar. Na een spannende strijd werd hij clubkampioen op de kartbaan in Ulrum en hij behaalde een vierde plaats in het Nederlands kampioenschap van Chrono Karting in de Parolin Rocky klasse. ,,Ik hie twa punten minder dan de nûmer trije’’,vertelt Hylke die met zijn topsportmentaliteit baalde dat hij net niet een podiumplaats behaalde. ,,Yn Eindhoven hie ik in bytsje pech. Toen knalde ik by ien op en gie ik mei in lekke bân as tsiende oer de finish.’’ Over het hele seizoen reed de Dokkumer heel stabiel. Net als het jaar ervoor toen Hylke zelfs derde van Nederland werd bij de‘rookies’, oftewel de beginners.

Spa Francorchamps
Dat Hylke een klasse hoger gaat rijden betekent ook dat de wedstrijden(nog) verder weg zullen zijn. Tot nu toe vonden de kartwedstrijden vooral in Nederland en België plaats, maar daar komt Duitsland bij. Hylke zijn favoriete circuit is die van Spa Francorchamps, waar ook de Formule 1 baan te vinden is. Het is Hylke zijn droom om daar ooit te rijden. Maar eerst hoopt hij dit jaar tenminste in de
middenmoot te eindigen. ,,Wy lizze de druk net te heech’’, zegt zijn vader. Trots zijn ze sowieso op hun zoon.En de familie steunt hem ook. ,,Want do kinst noch safolle talint ha, it is in hiele djoere sport dus wy kinne net sûnder ús sponsoren.’’

Max Verstappen
Ook op Hylke zijn school – cbs Eben Haëzer in Dokkum weten ze inmiddels dat deze leerling de karter is die groot op de foto in de Jumbo staat. ,,Titus Vogt fan de Jumbo hat ús geweldich stipe’’, zegt moeder Elske. Als Hylke weer een grote beker heeft gewonnen neemt hij die mee om aan zijn klasgenoten te laten zien. Al zijn het er inmiddels 46 bekers die op zijn kamer tussen de posters van Max Verstappen prijken.

Zelf blijft hij bescheiden. Op de vraag wat hij ervan vindt dat hij nu de jongste coureur is in de ID Engines Junior antwoordt hij lachend: ,,Wol grappich.’’