SIBRANDAHÛS – Als op zondagmiddag de kerkklok van het 13e-eeuwse kerkje van Sibrandahûs wordt geluid door koster Alex Bouma, dan weten de ca. 50 inwoners van het kleinste dorp van de gemeente Dantumadiel, dat het weer genieten is van muziek in de Kloosterkapel. De Kloosterkapel is in de afgelopen 25 jaar steeds meer uitgegroeid, tot niet alleen een functioneel centrum voor de hechte dorpsgemeenschap, maar ook tot een “klein Paradiso” voor regionale en Friese artiesten.

De rode draad wellicht in die 25 jaar muziek is Sytse Boersma, die als eerste artiest met de Lankumer Binnenband optrad. Later kwam hij meermalen met de band De Kast naar Sibrandahûs. Een tweede rode draad, wellicht zelfs een levensader is tijdens ieder optreden de aanwezigheid van Joke de Vries, de vrouw achter de toog erantwoordelijk voor koffie, thee, hapjes en drankjes.’ De Kloosterkapel draagt als motto “sober as de muontsen”, hetgeen juist de kracht is van het geheel: toegankelijk, gastvrij, dicht bij de artiest, gewoon intens genieten van muziek in alle facetten.

‘Het begon allemaal in 1994 met een plaatselijke commissie van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken en de geboorte van de naam Kloosterkapel. Voor het Middeleeuwse kerkje waarvan beweerd wordt dat het ééns een uithof van het imposante klooster Claercamp was – werd een nieuwe bestemming gevonden. Inmiddels is De Kloosterkapel Sibrandahûs al 25 jaar een begrip onder muziekliefhebbers. Eén keer per maand is er op zondagmiddag een concert, van klassiek tot rock, voor elk wat wils. Eén man is de afgelopen 25 jaar bij bijna alles betrokken geweest: koster Alex Bouma, die zijn beroep uitoefende naast zijn baan als persfotograaf. Een man, die nog steeds nauw betrokken is bij het geheel, maar dan bij voorkeur op de achtergrond. Hij wil dan ook beslist niet aan de touwtjes trekken, met uitzondering van die van de kerkklokken, die de aanvang van een concert voor de bezoekers aangeven.

In de loop der jaren zijn onder het door Bouma gecreëerde motto “sober as de muontsen” veel artiesten langsgekomen om te zingen en te spelen in een bijzondere sfeer en met een altijd aandachtig luisterend publiek. Eigenlijk moet iedere, zichzelf respecterende artiest of band in de provincie Fryslân in de Kloosterkapel zijn geweest, vandaar dat eigenlijk de naam “klein Paradiso” niet misplaatst is. Grote namen als De Kast, Miranda van Kralingen, Gerrit Breteler, de 4 Fryske Trûbadoers en Swiet & Bjuster, maar natuurlijk ook de vorig jaar overleden zanger/visboer Doede Bleeker traden er op. De zanger die ook aan de basis stond van de “Jûn foar de Krystnacht” concerten, ieder jaar op 23 december. Het is inmiddels een traditie, dat op deze avond bijzondere artiesten optreden voor een benefietconcert ten bate van de “Doe een Wens” Stichting.

Inmiddels is er vanuit het hart van het kleine, maar levendige dorp een sterk comité ontstaan, dat er al bijna 25 jaar in slaagt Sibrandahûs op een positieve manier op de kaart te zetten. Natuurlijk was het niet altijd even gemakkelijk, maar er is hard gewerkt. Soms moest de “kop er even voor”, zoals het moment dat er een interne verbouwing plaats moest vinden. Voorzitter Sjoerd Helbig: ‘De Kloosterkapel beschikt na een interne verbouwing inmiddels over een toiletvoorziening, met dank aan de Stichting Âlde Fryske Tsjerken, de gemeente Dantumadiel en Plattelânsprojekten. De tweede fase is in 2010 gerealiseerd: een kleine keukenvoorziening met koffiebalie. Het kerkje beschikt nu over 120, grotendeels vaste, zitplaatsen.

Dat dit gerealiseerd kon worden was een noodzaak. Voordat we over een toiletruimte beschikten moesten de bezoekers naar de woning van Alex Bouma als ze naar het toilet moesten. Dit had natuurlijk een bepaalde charme, maar was verre van ideaal. Bezoekers moesten over een donker vaak nat zandpad, hetgeen ook voor veel vuile plekken in de woning van Bouma zorgde. De vaste bezoekers wisten het, hadden er eigenlijk meestal ook geen problemen mee, maar dit kon natuurlijk geen standhouden. Ook een eigen keukentje was van groot belang voor de koffievoorziening en de hygiëne.’ De Kloosterkapel uit de 13e eeuw, heeft vermoedelijk behoort aan onder meer de adellijke familie Van Starkenborch. In het kerkje zijn nog kloostermoppen aanwezig, mogelijk van en/of gebakken in het klooster Claercamp bij Rinsumageast. De grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch bevindt zich in het koor. In het westen van Sibrandahûs stond eens het klooster Claercamp (1165-1580). Nu is er nog een gedenksteen te zien en het Museumsteunpunt Claercamp, zeker ook een bezoek waard. Het interieur van het kerkje is boeiend en leent zich uitstekend voor de muziekmiddagen, van diverse genres muziek.
‘We hebben tijden gekend, dat er rijen mensen stonden te wachten. Dat we bezoekers moesten teleurstellen, dat er geen plaats meer was. Dit was vooral het geval als een artiest als Piter Wilkens naar Sibrandahûs kwam. We hadden en hebben nog steeds geen voorverkoop. Dit is een bewuste keuze, soms pakt dat goed uit en soms niet. Het is nu elke keer weer spannend hoeveel mensen er komen. Over het algemeen zijn we zeer tevreden. Wij waren een van de eersten die op het idee kwamen om op zondagmiddag concerten te houden. We hebben bewust voor de zondagmiddag gekozen, vooral ook omdat er in Dokkum en de regio verder niets te beleven viel. Dit bleek achteraf een uitstekende keuze,’ aldus Alex Bouma. ‘Vooral in de tijd dat ik nog actief was als persfotograaf was het niet moeilijk om aan artiesten te komen en vergeet daarbij ook niet, dat ik een leven in de muziek achter mij heb. Ik was vroeger ook dj. Ik moest een keer een foto maken bij een optreden van Meindert Talma. Ik vroeg hem in de pauze of hij niet een keer bij ons wou optreden. Zijn antwoord was ‘ja, natuurlijk.’ Ik pakte een stukje papier uit de jas en schreef daarop “Meindert Talma komt optreden in de Kloosterkapel”. Hij zette zijn handtekening en dat was het contract. Achteraf bleek dat hij nog nooit van de Kloosterkapel had gehoord, niet eens wist waar het was. Dat is toch prachtig!’
Sicko Hoogterp, inmiddels medeverantwoordelijk voor de programmering: ‘Ik kan alleen maar onderschrijven, dat alles wat iets betekent op muziekgebied in de Kloosterkapel is geweest, maar we gaan ook steeds meer naar buiten. Neem nu Erwin Nijhoff, bekend van “The Voice of Holland” waar hij in de finale kwam, die is hier minstens vijf keer geweest, winnares Iris Kroes was hier dit jaar nog. Maar ook een band als De Kast, die hier in het geheim repeteerde voor hun cd en ook hier optrad, Reboelje niet te vergeten en artiesten als Tim Knol en Ruben Hoeke. Historisch is het concert van Miranda van Kralingen met Gerrit Breteler. De nadruk ligt wellicht wat op populaire popmuziek, maar ook diverse klassieke concerten stonden in het verleden op ons affiche. In de nabije toekomst staat met grote letters vermeld: “Elske en Femke de Wall. Goede wijn behoeft geen krans”. Een middag heerlijk tot bezinning komen en bijna rechtstreeks contact met de artiesten hebben in een geweldige ambiance, dat is de Kloosterkapel ten top. Een kapel die bovendien gehuurd kan worden.