De Westereender

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9:00u tot 17:00u.

ADVERTEREN

Voor informatie en opgave van advertenties kunt u terecht bij:

Heidstra Media
Feddamastrjitte 2
9271 JJ DE WESTEREEN
Tel. 06 11 43 42 72
mail: info@heidstramedia.nl

Redactie

Voor informatie en opgave van nieuws enz.kunt u terecht bij:

Jefanka Publiciteit
Johannes van Kammen
Tsjerkestrjitte 38
9271 AN DE WESTEREEN
Tel. 0511 – 447474
e-mail: jefanka@planet.nl

KLACHTEN VERSPREIDING

Klachten over de verspreiding kunt u zowel telefonisch of per e-mail doorgeven aan:

Heidstra Media
Pieter Jan Heidstra
Feddamastrjitte 2
9271 JJ DE WESTEREEN
Tel. 06 11 43 42 72
mail: info@heidstramedia.nl

Graag de postcode en het huisnummer doorgeven.

De Westereender wordt alleen binnen de bebouwde kom verspreid.
De Westereender komt in de volgende plaatsen : naar verspreidingsgebied