VERSPREIDINGSGEBIED 'DE WESTEREENDER'

De Westereender wordt in een oplage van ruim 36.600 exemplaren verspreid binnen de bebouwde kom van de volgende plaatsen:

 • Broeksterwâld
 • Buitenpost
 • Damwâld
 • De Falom
 • De Westereen
 • Dokkum
 • Driezum
 • Feanwâlden
 • Easternijtsjerk
 • Ee
 • Engwierum
 • Feanwâldsterwâl
 • Hurdegaryp
 • Jistrum
 • Kollum
 • Kollumerzwaag
 • Kootstertille
 • Noardburgum
 • Oudwoude
 • Ferwert
 • Holwert
 • Ternaard
 • Gytsjerk
 • Rinsumageast
 • Triemen
 • Twijzel
 • Twijzelerheide
 • Veenklooster
 • Wâlterswâld
 • Westergeest
 • Zwagerbosch
 • Oentsjerk
 • Aldtsjerk
 • Ryptsjerk

KLACHTEN VERSPREIDING

Klachten over de verspreiding kunt u zowel telefonisch of per e-mail doorgeven aan:

Heidstra Media
Pieter Jan Heidstra
Feddamastrjitte 2
9271 JJ DE WESTEREEN
Tel. 06 11 43 42 72
mail: info@heidstramedia.nl

Graag de postcode en het huisnummer doorgeven.