Wie wint de vijfde Opstekker van De Westereender?

DE WESTEREEN – Voor de vijfde keer op rij wordt de Opstekker van De Westereender uitgereikt. Dit is een prijs in de vorm van een blijvend aandenken gemaakt door kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert, onder andere bekend van het standbeeld dat hij maakte van Johan Cruijff. ,,Met deze prijs willen wij mensen uit de regio een hart onder de riem steken, omdat zij dit om welke reden dan ook verdienen”, stelt uitgever Pieter Jan Heidstra van De Westereender die de prijs vijf jaar geleden in het leven heeft geroepen.

Opstekker 2023

U kunt uw stem uitbrengen door de persoon te selecteren en onderaan de pagina op de knop "Stemmen" te klikken!

De genomineerden zijn:

Totaal aantal stemmen: 1

 • Marije Talma: 128 (11,47%)
 • Hugo Bruinsma: 38 (3,41%)
 • Eelkje Postmus: 334 (29,93%)
 • Oebele Vries: 18 (1,61%)
 • Jan Sierksma: 26 (2,33%)
 • Betty Kooistra: 232 (20,79%)
 • Nanda Verwer: 75 (6,72%)
 • Willie Boonstra: 154 (13,80%)
 • Berber Ludema: 20 (1,79%)
 • Hartthijs de Vries: 22 (1,97%)
 • Jan Hendrik Boersma: 69 (6,18%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Johannes van Kammen was de eerste persoon die in 2019 de ‘Opstekker’ ontving van De Westereender. Hij verzorgde bijna veertig jaar de (eind) redactie voor deze lokale krant. Met hart en ziel schreef hij elke maand bijzondere verhalen over lokale ge- beurtenissen. Dankzij zijn verhalen zijn veel mensen uit de regio in het zonnetje gezet, lokaal talent kreeg een ‘podium’ en met zijn natuurrubriek is
hij een ambassadeur voor deze regio geworden. Nog steeds is hij betrok- ken bij de krant, waardoor lezers zijn (natuur)verhalen niet hoeven te missen. In 2020 won Sjoerd Visser de Opstekker. Hij voerde in dat jaar actie voor onderzoek in de strijd te- gen kanker. Lezers waren onder de indruk van zijn verhaal. Een jaar later ging Dennis Veenker er met de prijs vandoor. De topsporter afkomstig uit Damwâld deed als bobsleeër mee aan de Olympische Spelen. Vorig jaar werd het verhaal van Gerben en Ry- anna Acronius uit Holwerd door de lezers van de krant bestempeld als het meest indrukwekkende artikel van 2022. 

Elf verhalen

Zo wordt ook nu weer uit iedere editie van De Westereender van 2023 een bijzonder verhaal genomineerd waar lezers op kunnen stemmen. De elf verhalen zijn zorgvuldig uitgezocht door de jury, bestaande uit Johannes van Kammen, Pieter Jan Heidstra en Klasina van der Werf. Het is een combinatie geworden van sporthelden, mensen die een belangrijk onderwerp bespreekbaar maken en mensen die ondanks tegenslagen positief blijven. Maar ook mensen, van jong tot oud, die dankzij hun passie zich inzetten voor anderen zijn genomineerd. De genomineerden zijn allemaal afkomstig uit de regio Noordoost-Friesland. Op de website www.westereender.nl kunt u de genomineerde achtergrondverhalen rustig nogmaals lezen en vervolgens stemmen op uw favoriet. Houd daarvoor ook onze Facebook- en Instagrampagina in de gaten. Degene met de meeste stemmen wordt beloond met de eervolle prijs.

Messenstekkers

De Opstekker wordt jaarlijks in maart uitgereikt aan de persoon/personen uit het verhaal die zich op de één of andere manier heeft/hebben ingezet voor de regio Noordoost-Friesland. Er is slechts één voorwaar- de aan verbonden: hij of zij moet(en) in De Westereender hebben gestaan, ook wel de leukste krant van Noordoost-Friesland genoemd.

De naam ‘Opstekker’ verwijst met een knipoog naar de bijnaam ‘messenstekkers’, zoals Westereenders van oudsher worden genoemd. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de eerste winnaar van de Opstekker en de voorzitter van de jury, Johan- nes van Kammen uit De Westereen. Hij heeft altijd als doel gehad om in de krant aandacht te besteden aan talenten uit Noordoost-Friesland, om te laten zien dat ook mensen uit deze regio heel wat kunnen bereiken. Op wat voor manier dan ook.