REDACTIE

Jefanka publiciteit verzorgd de redactie voor “de Westereender”.

Voor informatie en opgave van nieuws enz.kunt u terecht bij:

Jefanka Publiciteit
Johannes van Kammen
Tsjerkestrjitte 38
9271 AN DE WESTEREEN
Tel. 0511 – 447474
e-mail: jefanka@planet.nl